MicoCultura

MicoCultura

Després de quaranta anys des de l'aprovació de la Constitució, encara és necessari revisar el relat oficial per tal d'incloure les diferents veus que van prendre part en l'intent de construcció popular d'un règim democràtic. En Tombar l'estaca  trobarem aquestes veus silenciades dins del relat oficial d'una Transició venuda com a modèlica, consensuada i aliena a la tensió i violència d'uns moments on es tractava de derivar cap a la democràcia un règim autoritari i feixista com el va ser la dictadura de Franco.
Nosotrxs hem tingut l'ocasió de parlar amb els coordinadors d'aquest llibre, Carme Bernat Mateu i Vicent Galiana i Cano, editat per Tigre de Paper. Un llibre que ens ofereix, com diu en el seu magnífic pròleg Josep Fontana:

Aportacions útils per completar el nostre coneixement de la naturalesa d'uns esdeveniments que han estat mitificats per utilitzar-los com a legitimació del sistema que seguim suportant, i que ens ha d'ajudar a entendre que la transició no va ser la pau, sinó només un pacte per tirar endavant sense passar comptes.

 

Com us vau plantejar el llibre? Com vau a seleccionar les temes?

Carme Bernat (C): El llibre neix d'una iniciativa d'estudiants que estàvem en aquell moment fent el grau d'Història o el màster d'Història contemporània i era una manera de tindre la possibilitat d'incidir en la creació de coneixement crític des de la universitat. Per això, vam decidir organitzar jornades, debats i finalment vam fer un congrés del qual va néixer el llibre. Aquest congrés vam decidir que fossi de temes diversos, relacionats amb la Transició, dintre del marc dels Països Catalans. Amb aquesta  idea vam començar a comptar amb diferents especialistes que treballàvem, cadascú des dels seus camps, en els temes a tractar. Temes que sovint queden fora dels relats oficials i que són recollits al llibre dintre d'un mateix fil conductor: la recuperació de veus que d'alguna forma han estat oblidades.

Aquests textos vam sortir explícitament en les jornades?

Vicent Galiana (V): Les jornades van ser com el punt d'origen de les reflexions que van derivar en els textos. No totes les persones que van participar apareixen al llibre, ni tota la gent que apareix al llibre va participar en les jornades. Moltes vegades el text és el resultat de presentar-lo a les jornades, discutir-lo, debatre'l, reflexionar, millorar-lo i adaptar-lo. És un procés no unidireccional.

Conversa Tombar l'estaca (Portada llibre)Al llibre trobem la següent cita: "la cultura -i amb ella, els mitjans de comunicació- suposa l'espai on es disputa l'hegemonia (a l'estil gramscià) d'una societat més encara en un moment transicional en el qual s'accelera la difusió de coneixement i es creen valors i símbols identitaris dels quals depèn la dominació política"
Com veieu això en un moment com l'actual? Es pot extrapolar?

V: És evident que la batalla pel relat és la batalla per la raó i que revisitar la història és una manera no solament de comprendre el passat sinó d'afegir més ferramentes i garanties per conquerir el futur, és a dir, no solament guanyar l'hegemonia del passat sinó també de guanyar la legitimitat del present. Quant a mitjans de comunicació, hi ha un fil conductor de corporacions que van néixer o van adoptar la construcció actual de la Transició i que avui dia són els qui marquen els pilars fonamentals de les coses que es comuniquen, quina és la direcció, el contingut i quins són els conceptes o idees en disputa. Per això és fonamental per entendre la transició i el relat que s'ha creat qui, amb quins recursos i que poder fàctics al darrere van construir el que hem entès com a relat oficial de la transició, donant també per la reflexió quins d'aquests agents segueixen mantenint avui la capacitat per seguir construint el relat hegemònic de l'actualitat a casa nostra.

Al llarg del llibre veiem com hi ha una sèrie de factor que es repeteixen en el final d'un moviment. Qui creieu que van ser els majors factors desmobilitzadors?

C: Ell parlava un poc del desencís i del que va suposar en aquell període i potser és fonamental entendre que el final del franquisme i l'inici d'una nova etapa era com una finestra oberta a moltíssimes possibilitats. D'alguna forma veure com cauen aquestes possibilitats, com cau aquest futur és un, potser, dels factors fonamentals que van desmobilitzar, perquè és un moment d'esperances obertes i quan cau l'esperança cau la motivació per l'organització.

V: La Transició és un cercle que es tanca molt ràpid i per dalt i que hi ha un moment que s'assumeix amb peculiaritats, com el capítol de l'esquerra armada, on el tancament de la constitució no implica el final d'un moviment sinó la reconversió i l'aparició de nous elements i actors. Sí que és veritat que una vegada s'esgota la finestra d'oportunitat amb el tancament constitucional, la majoria social creu que és el moment de tornar a casa i gaudir allò que han conquerit, encara que no sigui el que originalment haurien pretendre conquerir.

C: Hi ha altres moviments que apareixen en el llibre que potser no estaven centrats només a l'antifranquisme sinó que treballaven moltes altres lluites i causes que quan cau aquesta esperança de gran canvi en l'escenari polític no significa que la lluita d'aquests col·lectius acabi. Per exemple, el moviment LGTBI o els moviments feministes i molts altres sí que continuaran tenint incidència durant els anys 80 i seran fonamentals per anar conquerir aquests drets que amb el tancament constitucional no es van aconseguir.

Quin paper va tenir l’esquerra simbòlica?

V: Aquest és un tema que genera molta controvèrsia i sempre acostumen a posar els mateixos exemples. En certa manera hi ha un mite justificatiu que va dir que el problema fonamental de la Transició va ser que el partit comunista va trair als seus militants però, quan acudim a la documentació interna del partit, es veu que segueix una línia evolutiva pràcticament recta des de quan, el 1956, advoca per una reconciliació nacional, deixant una línia de pensament de com hauria de ser la transició que, en cap cas es plantegés com una ruptura total amb el règim anterior sinó com l'assumpció d'una posició de força per negociar amb el franquisme una eixida consensuada.

En aquest sentit, jo crec que moltes vegades hi ha com una tensió entre quina és la realitat de les renúncies d'una esquerra que s'institucionalitza durant el procés de transició, i quina va ser la incapacitat de l'esquerra no institucionalitzada d'atraure també aquest malestar cap a les seves posicions.

És un tema molt complex, però hem de tenir en compte que moltes vegades la memòria, o allò que s'escriu sobre la transició, s'escriu sobre bases morals, polítiques e ideològiques posteriors a la transició, des de el presentisme, i que sempre hi ha gent que veu la Transició des de un prisma autojustificatiu de la seva biografia.

C: Un altre factor és que nosaltres ara tenim clar que quan va morir Franco hi hauria una Transició a la democràcia i penso que realment és diferent de la percepció amb incertesa que tenien en aquell moment de com anirien succeint els esdeveniments. Per tant, això també va ser un factor determinant de l'actuació de les agents d'aquest procés.

Veieu factors que s’estiguin repetint en bucle des del tardofranquisme i la Transició?

C: Jo penso que sempre que des del present tractem d'avaluar el nostre escenari polític buscant els dimonis de la nostra democràcia sempre acudim a la transició, i és important. No obstant això, s'ha de tenir en compte que hi hagut altres períodes que han pogut tenir una incidència política o de canvi social important des que va acabar la Transició fins a l'actualitat. És a dir, la transició és important revisitar-la però no és específicament la gran culpable dels nostres límits democràtics actuals.

V: Per exemple, en terminis de memòria s'acostumen a atorgar molt a la Transició perquè a la Transició no es van rendir comptes, no es va posar res sobre la lupa... Però no es va fer durant la Transició ni durant els 40 anys després.

C.- Ni tan sols amb majories absolutes del PSOE, quan es podia haver fet amb més seguretat.

V.- En certa manera, la revisió crítica de la Transició ha anat molt vinculada a la revisió crítica del règim del 78. Llavors, quan hi ha una crisi de legitimitat i tothom acudeix al mite fundacional de la transició a obtenir les respostes de per què aquestes coses funcionen mal, realment les troben. Però que l'objectiu de revisitar la transició moltes vegades es fa per comprendre la situació actual i no pas per comprendre com eren les coses en aquell moment.

Conversa Tombar l'estacaQue diferències destacaríeu entre el procés de formació del règim del 78 i un procés de construcció popular?

C: .Precisament el que reivindiquem en el llibre és un poc canviar el prisma o el punt de vista que tenim sobre la transició de la qual sí que tenim grans fites, coneixem personatges, aquella política d'elits, aquells homes amb vestit jaqueta fumant. En el llibre es parla de que hi ha tota una sèrie d'actors importants molt diferenciats de les elits polítiques importants que se'n van agrupar o construir, que van tenir una incidència social important i que van actuar com a actors de tensió democratitzadora en la seva mobilització i en la seva organització política, en l'antifranquisme, en els moviments veïnals, en els moviments feministes, en l'esquerra armada o en molts altres. El que volem posar damunt la taula és que hi havia uns altres actors que també estaven fent política i que també tenien un pes polític important en l'escenari de la transició però que sovint no queden representats en el relat i que no s'estudien. Per tant, partir de la idea de que les elits polítiques van fer la transició és complicat.

Sí, el curiós d'aquest llibre és poder conèixer alguns dels diferents moviments que hi havia.

V: El llibre no busca tant trencar els pilars fonamentals del relat oficial, no es tracta de resignificar els papers dels pactes de Moncloa, sinó, en certa manera, ampliar l'horitzó, integrar nous agents, nous subjectes, nous moviments, que alguna manera van tensar, van enriquir el procés. La transició té com dos moviments: la Transició als despatxos i la transició als carrers. Hi ha un moment desestabilitzador del franquisme on participa tothom on hi ha una pluralitat des del carrer i es fa des de la tensió democràtica, i hi ha un moment constituent d'un nou règim, evidentment previ a la constitució on ja s'estan negociant quina serà la propera realitat I aquí, com en tots procés constitucional que hem conegut fins ara generalment, la representació és jeràrquica i acaba decidint-se en uns pactes de representants amb més o menys legitimitat.

Tenint en compte el que recolliu en el llibre i en perspectiva amb l’actualitat, en quin llocs s’estan quedant els Països Catalans?

C: Jo crec que és una pregunta especialment complicada. Crec que no estic preparada per contestar-la encara. Depèn on es miri i la posició i el lloc geogràfic on s'estigui, potser es veu de forma diferent. Nosaltres que venim de València diguem que és un tema realment complex tractar de parlar de Països Catalans, on para res és un terme hegemònic. És possible que a poc a poc pugui anar agafant pes però més relacionat amb polítiques culturals i lingüístiques que com a terme d'identitat nacional. A la societat valenciana els debats són uns altres, per tant, jo penso que depèn on es miri potser si es mira des del Principat, es pot veure d'una manera més optimista, no ho sé, no conec. Però si es mira des de València, penso que els debats polítics i les preocupacions són uns altres. Tot i que sí que es pot incidir i fer feina en relació a temes culturals, lingüístics, etc. Però podem continuant xerrant hores i hores perquè és un tema complicat.

Durant la recerca us han sortit temes que us hagués agradat tractar?

V: Molts. Per una qüestió de pragmatisme i de possibilisme, hi ha temes que volíem i vam tenir la capacitat d'integrar i molt temes que ens agradaria haver integrat i no vam tindre la possibilitat de fer-ho. Nosaltres creiem que el llibre té mancances. No integra moviment obrer, ni el moviment veïnal pràcticament, ni el moviment ecologista, ni un dels factors fonamentals per entendre la Història del País Valencià com és la Història local, ni el papel del catolicisme popular de base... És a dir, que falten molts ingredients, molts elements, moltes percepcions, que no formen part del relat més estès, però que en aquell moment no vam trobar ni les persones especialistes en això que pogueren vindre al congrés ni tampoc després en certa manera poder-les integrar al llibre.
C.- Veig una altra mancança i és que la participació femenina és limitada entre les autores (n'hi ha una altra autora i jo). Sí que vam tenir problemes per trobar dones que treballen aquests temes per a vindre al congrés perquè just aquells dies se celebrava un congrés d'història de gènere estatal, per tant era molt complicat i d'alguna forma sí que troben una mancança i una limitació. Però també, tot i que no s'integren molts dels temes que ens agradaria que s'integraran, la nostra intenció no era universalista, no volem explicar la totalitat de la Transició ni molt menys. Simplement fer una aportació des de la humilitat perquè som persones joves que tenim poc de recorregut acadèmic i que ens hem llançat a l'aventura i a la divulgació d'un coneixement acadèmic que considerem fonamental per la societat però que està a vegades massa tancat dins de les universitats.

Recomanacions coords. Tombar l'Estaca. 

Recomanacions coords. Tombar l'Estaca.(1)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Después de cuarenta años desde la aprobación de la Constitución, todavía es necesario revisar el relato oficial para incluir las diferentes voces que tomaron parte en el intento de construcción popular de un régimen democrático. En  Tombar l'estaca encontraremos estas voces silenciadas dentro del relato oficial de una Transición vendida como modélica, consensuada y aliena a la tensión y violencia de unos momentos donde se trataba de derivar hacia la democracia un régimen autoritario y fascista como lo fue la dictadura de Franco.
Nosotrxs hemos tenido la ocasión de hablar con los coordinadores de este libro, Carme Bernat Mateu y Vicent Galiana y Cano, editado por Tigre de Papel. Un libro que nos ofrece, como dice en su magnífico prólogo Josep Fontana:

Aportaciones útiles para completar nuestro conocimiento de la naturaleza de unos acontecimientos que han sido mitificados para utilizarlos como legitimación del sistema que seguimos soportando, y que nos tiene que ayudar a entender que la transición no fue la paz, sino sólo un pacto para salir adelante sin pasar cuentas.

 

Cómo os planteasteis el libro? Cómo vais a seleccionar las temas?

Carme Bernat (C): El libro nace de una iniciativa de estudiantes que estábamos en aquel momento haciendo el grado de Historia o el máster de Historia contemporánea y era una manera de tener la posibilidad de incidir en la creación de conocimiento crítico desde la universidad. Por eso, decidimos organizar jornadas, debates y finalmente hicimos un congreso del cual nació el libro. Este congreso decidimos que fuese de temas diversos, relacionados con la Transición, dentro del marco de los Países Catalanes. Con esta idea empezamos a contar con diferentes especialistas que trabajábamos, cada cual desde sus campos, en los temas a tratar. Temas que a menudo quedan fuera de los relatos oficiales y que son recogidos al libro dentro de un mismo hilo conductor: la recuperación de voces que de alguna forma han sido olvidadas.

Estos textos salimos explícitamente en las jornadas?

Vicent Galiana (V): Las jornadas fueron como el punto de origen de las reflexiones que derivaron en los textos. No todas las personas que participaron aparecen al libro, ni toda la gente que aparece al libro participó en las jornadas. Muchas veces el texto es el resultado de presentarlo a las jornadas, discutirlo, debatirlo, reflexionar, mejorarlo y adaptarlo. Es un proceso no unidireccional.

Al libro encontramos la siguiente cita: "la cultura -y con ella, #los medios- supone el espacio donde se disputa la hegemonía (al estilo de Gramsci) de una sociedad más todavía en un momento transicional en el cual se acelera la difusión de conocimiento y se crean valores y símbolos identitarios de los cuales depende la dominación política"
Como veis esto en un momento como el actual? Se puede extrapolar?

V: Es evidente que la batalla por el relato es la batalla por la razón y que revisitar la historia es una manera no solamente de comprender el pasado sino de añadir más herramientas y garantías para conquistar el futuro, es decir, no solamente ganar la hegemonía del pasado sino también de ganar la legitimidad del presente. En cuanto a medios de comunicación, hay un hilo conductor de corporaciones que nacieron o adoptaron la construcción actual de la Transición y que hoy en día son quienes marcan los pilares fundamentales de las cosas que se comunican, cuál es la dirección, el contenido y qué son los conceptos o ideas en disputa. Por eso es fundamental para entender la transición y el relato que se ha creado quién, con qué recursos y que poder fácticos detrás construyeron el que hemos entendido como relato oficial de la transición, dando también por la reflexión qué de estos agentes siguen manteniendo hoy la capacidad para seguir construyendo el relato hegemónico de la actualidad a casa nuestra.

A lo largo del libro vemos como hay una serie de factor que se repiten en el final de un movimiento. Quién creéis que fueron los mayores factores desmovilitzadoers?

C: Él hablaba un poco del chasco y del que supuso en aquel periodo y quizás es fundamental entender que el final del franquismo y el inicio de una nueva etapa era como una ventana abierta a muchísimas posibilidades. De alguna forma ver como caen estas posibilidades, como cae este futuro es uno, quizás, de los factores fundamentales que desmovilizaron, porque es un momento de esperanzas abiertas y cuando cae la esperanza cae la motivación por la organización.

V: La Transición es un círculo que se cierra muy rápido y por arriba y que hay un momento que se asume con peculiaridades, como el capítulo de la izquierda armada, donde el cierre de la constitución no implica el final de un movimiento sino la reconversión y la aparición de nuevos elementos y actores. Sí que es verdad que una vez se agota la ventana de oportunidad con el cierre constitucional, la mayoría social cruz que es el momento de volver a casa y disfrutar aquello que han conquistado, aunque no sea el que originalmente habrían pretender conquistar.

C: Hay otros movimientos que aparecen en el libro que quizás no estaban centrados sólo al antifranquismo sino que trabajaban otras muchas luchas y causas que cuando cae esta esperanza de gran cambio en el escenario político no significa que la lucha de estos colectivos acabe. Por ejemplo, el movimiento LGTBI o los movimientos feministas y otros muchos sí que continuarán teniendo incidencia durante los años 80 y serán fundamentales para ir conquistar estos derechos que con el cierre constitucional no se consiguieron.

Qué papel tuvo la izquierda simbólica?

V: Este es un tema que genera mucha controversia y siempre acostumbran a poner los mismos ejemplos. En cierto modo hay un mito justificativo que dijo que el problema fundamental de la Transición fue que el partido comunista traicionó a sus militantes pero, cuando acudimos a la documentación interna del partido, se ve que sigue una línea evolutiva prácticamente recta desde cuando, el 1956, aboga por una reconciliación nacional, dejando una línea de pensamiento de cómo tendría que ser la transición que, en ningún caso se planteara como una ruptura total con el régimen anterior sino como la asunción de una posición de fuerza para negociar con el franquismo una salida consensuada.

En este sentido, yo creo que muchas veces hay como una tensión entre cuál es la realidad de las renuncias de una izquierda que se institucionaliza durante el proceso de transición, y qué fue la incapacidad de la izquierda no institucionalizada de atraer también este malestar hacia sus posiciones.

Es un tema muy complejo, pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces la memoria, o aquello que se escribe sobre la transición, se escribe sobre bases morales, políticas e ideológicas posteriores a la Transición, desde el presentismo, y que siempre hay gente que ve la Transición desde un prisma autojustificativo de su biografía.

C: Otro factor es que nosotros ahora tenemos claro que cuando murió Franco habría una Transición a la democracia y pienso que realmente es diferente de la percepción con incertidumbre que tenían en aquel momento de cómo irían sucediendo los acontecimientos. Por lo tanto, esto también fue un factor determinante de la actuación de las agentes de este proceso.

Veis factores que se estén repitiendo en bucle desde el tardofranquismo y la Transición?

C: Yo pienso que siempre que desde el presente tratamos de evaluar nuestro escenario político buscando los demonios de nuestra democracia siempre acudimos a la transición, y es importante. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que habido otros periodos que han podido tener una incidencia política o de cambio social importante desde que acabó la transición hasta la actualidad. Es decir, la Transición es importante revisitar-la pero no es específicamente la grande culpable de nuestros límites democráticos actuales.

V: Por ejemplo, en plazos de memoria se acostumbran a otorgar mucho a la transición porque a la Transición no se rindieron cuentas, no se puso nada sobre la lupa... Pero no se hizo durante la Transición ni durante los 40 años después.

C.- Ni siquiera con mayorías absolutas del PSOE, cuando se podía haber hecho con más seguridad.

V.- En cierto modo, la revisión crítica de la Transición ha ido muy vinculada a la revisión crítica del régimen del 78. Entonces, cuando hay una crisis de legitimidad y todo el mundo acude al mito fundacional de la transición a obtener las respuestas de por qué estas cosas funcionan mal, realmente las encuentran. Pero que el objetivo de revisitar la transición muchas veces se hace para comprender la situación actual y no para comprender como eran las cosas en aquel momento.

Que diferencias destacaríais entre el proceso de formación del régimen del 78 y un proceso de construcción popular?

C: .Precisamente el que reivindicamos en el libro es un poco cambiar el prisma o el punto de vista que tenemos sobre la transición de la cual sí que tenemos grandes hitos, conocemos personajes, aquella política de élites, aquellos hombres con traje de chaqueta fumando. En el libro se habla de que hay toda una serie de actores importantes muy diferenciados de las élites políticas importantes que se agruparon o construir, que tuvieron una incidencia social importante y que actuaron como actores de tensión democratizadora en su movilización y en su organización política, en el antifranquismo, en los movimientos vecinales, en los movimientos feministas, en la izquierda armada o en otros muchos. El que queremos poner encima la mesa es que había otros actores que también estaban haciendo política y que también tenían un peso político importando en el escenario de la transición pero que a menudo no quedan representados en el relato y que no se estudian. Por lo tanto, partir de la idea de que las élites políticas hicieron la transición es complicado.

Sí, el curioso de este libro es poder conocer algunos de los diferentes movimientos que había.

V: El libro no busca tanto romper los pilares fundamentales del relato oficial, no se trata de resignificar los papeles de los pactos de Moncloa, sino, en cierto modo, ampliar el horizonte, integrar nuevos agentes, nuevos sujetos, nuevos movimientos, que alguna manera van tensar, enriquecieron el proceso. La transición tiene como dos movimientos: la Transición a los despachos y la transición en las calles. Hay un momento desestabiltzador del franquismo donde participa todo el mundo donde hay una pluralidad desde la calle y se hace desde la tensión democrática, y hay un momento constituyente de un nuevo régimen, evidentemente previo a la constitución donde ya se están negociando qué será la próxima realidad Y aquí, como en todos proceso constitucional que hemos conocido hasta ahora generalmente, la representación es jerárquica y acaba decidiéndose en unos pactos de representantes con más o menos legitimidad.

Teniendo en cuenta el que recogéis en el libro y en perspectiva con la actualidad, en qué lugares se están quedando los Països Catalans?

C: Yo creo que es una pregunta especialmente complicada. Creo que no estoy preparada para contestarla todavía. Depende donde se mire y la posición y el lugar geográfico donde se esté, quizás se ve de forma diferente. Nosotros que venimos de Valencia digamos que es un tema realmente complejo tratar de hablar de Países Catalanes, donde para nada es un término hegemónico. Es posible que despacio pueda ir cogiendo pes pero más relacionado con políticas culturales y lingüísticas que como término de identidad nacional. A la sociedad valenciana los debates son otros, por lo tanto, yo pienso que depende donde se mire quizás si se mira desde el Principado, se puede ver de una manera más optimista, no lo sé, no conozco. Pero si se mira desde Valencia, pienso que los debates políticos y las preocupaciones son otros. A pesar de que sí que se puede incidir y hacer trabajo en relación a temas culturales, lingüísticos, etc. Pero podemos continuando charlando horas y horas porque es un tema complicado.

Durante la investigación os han salido temas que os hubiera gustado tratar?

V: Muchos. Por una cuestión de pragmatismo y de posibilismo, hay temas que queríamos y tuvimos la capacidad de integrar y mucho temas que nos gustaría haber integrado y no tuvimos la posibilidad de hacerlo. Nosotros creemos que el libro tiene carencias. No integra movimiento obrero, ni el movimiento vecinal prácticamente, ni el movimiento ecologista, ni uno de los factores fundamentales para entender la Historia del País Valenciano cómo es la Historia local, ni el papel del catolicismo popular de base... Es decir, que faltan muchos ingredientes, muchos elementos, muchas percepciones, que no forman parte del relato más extendido, pero que en aquel momento no encontramos ni las personas especialistas en esto que pudieran venir al congreso ni tampoco después en cierto modo poderlas integrar al libro.
C.- Veo otra carencia y es que la participación femenina es limitada entre las autoras (hay otra autora y yo). Sí que tuvimos problemas para encontrar mujeres que trabajan estos temas para venir al congreso porque justo aquellos días se celebraba un congreso de historia de género estatal, por lo tanto era muy complicado y de alguna forma sí que encuentran una carencia y una limitación. Pero también, a pesar de que no se integran muchos de los temas que nos gustaría que se integrarán, nuestra intención no era universalista, no queremos explicar la totalidad de la Transición ni mucho menos. Simplemente hacer una aportación desde la humildad porque somos personas jóvenes que tenemos poco de recorrido académico y que nos hemos lanzado a la aventura y a la divulgación de un conocimiento académico que consideramos fundamental por la sociedad pero que está a veces demasiado cerrado dentro de las universidades.

Viernes, 16 Noviembre 2018 16:42

Conversa amb Joni D. de "La noia del pantà".

La noia del pantà (portada)

Joni D. presenta l'última novel·la de la seva trilogia, La noia del pantà, un relat que ens mostra la Barcelona punk contrària a la deshumanització de la ciutat i els jocs olímpics i, enllaçada, les conseqüències de les dictadures i “governs” argentins. Abans de l'entrevista se li veu content i amb energia, ens diu que ja s'ha assilvestrat una mica després de la seva caminada de 6km passejant al seu gos. Però l'alegria sabem que va més enllà i aviat ens parla de l'orgull d'haver tancat el cercle.

Jo estic molt content perquè tanco el cercle. És un cercle que el vaig començar al poble del meu avi als anys 40, Tamarit de Llitera, amb La torre de la serra i que acaba d'alguna manera als anys 80 a la Barcelona punk que és la meva joventut. Un cercle anímic, familiar, d'emotivitat de dir que sóc això per tot el que ha passat abans.

A l'acabar La torre de la serra m'adono de l'exili i la història dels refugis i amb els tres llibres el que he fet és presentar els tres exilis que em van tocar ben a prop: el dels nostres avis del 38 al 50; el dels nostres germans grans, dels joves que van lluitar als anys 70 contra el franquisme i després contra la constitució i la monarquia borbònica; i l'exili argentí, que podria ser de totes les dictadures del con sud americà, però que l'argentí em va tocar més a prop per amics.

Tot i que ara, i com podem veure a la primera dedicatòria, tenim a sobre un quart exili. No per personalitzar, però el tema de l'Adri Carrasco a mi em toca molt perquè és un no polític exiliat i perquè ho vaig conèixer a la presentació de La casa de la selva, ens vam fer col·legues i un dia va desaparèixer.

 

 

 Conversa Joni D. (destacado 1)Nosaltres agraïm aquesta dedicatòria perquè poses en rellevància que hi ha persones del carrer, comunes, que són capaces de canviar les coses i malauradament per això pateixen l'exili i la repressió. Als llibres hi ha moments de dolor perquè contes històries dels que vam perdre i amb la menció de l'Adri obres la possibilitat de continuar.

Sí, perquè per mi escriure del passat sense relacionar-lo amb el present, igual que escriure la història del nostre país sense relacionar-lo amb la resta del món, no m'interessa. De fet, acaba en un temps present i acaba bé, tot i que parli de la negativitat de l'exili que ve donat per la repressió innata al domini.
De fet, per mi, cadascun dels tres llibres tenen un tronc individual. Si La torre de la serra parla de violència, dels poderosos però també de la violència visceral dels que patim el sistema, La casa de la selva parla d'amor. Però jo no podia fer una trilogia que parlés de l'exili i de l'amor sense parlar del dolor i és del que parla aquesta última novel·la.

En La noia del pantà aconsegueixes, a través dels seus protagonistes, reflectir aquesta diferència generacional entre els punks dels anys 80-90 i els grups organitzats dels 70.

La trilogia era acabar de donar forma al treball començat amb Grups autònoms. Llavors, totes les històries són reals, excepte dos mini aventures que m'he inventat. Vaig prendre la decisió de què la trilogia giraria al voltant d'aquesta generació que tant m'ha donat i que són gent de carrer que no pretenia càrrecs públics, que no pretenia prosperar i que ho van donar tot per generacions posteriors. Llavors, la trilogia, en qüestió de la línia temporal, gira al voltant dels anys 70, però comença abans i termina després, per això del que parlàvem de què no m'interessa tractar la Història sense relacionar-la amb el present.

Conversa amb Joni D.En general, mostres un coneixement molt detallat dels fets, personatges, llocs. En aquest últim llibre ho podem associar al fet que vas poder viure alguns d'ells en primera persona. Com et prepares les històries? És fruit d'una memòria col·lectiva propera?

Ho tinc molt interioritzat. Jo començo a escriure i no tinc res preparat, va fluint tot, fins que arribo al final. Però el recorregut de la novel·la no tinc idea.
Per exemple, a La noia del pantà a mida que escrivia, m'adonava que hi ha un paral·lelisme entre l'assalt policial del local Concentrik, que aquí explico, i el cas Scala. No era alguna cosa que jo tingués planificat.

En el mateix sentit, el vídeo de presentació diu que el teu llibre no és ni ficció ni Història. Podríem dir que és memòria?

Som punkis i ens agrada dir mitges veritats mitges mentides. Això és ficció, però hi ha molta realitat, hi ha molta Història. Per exemple, parla d'un bar del carrer Carretes, el Cuatro Pasos, que el porten dues germanes mallorquines amb una noia una mica més gran i que el protagonista havia conegut abans d'entrar la presó a la vaga de benzineres. Això es Història. El bar existia i una de les noies que el portava era l'Alícia que és la mateixa que em va fer el pròleg de Que pagui Pujol! i aquí li faig una dedicatòria ficcionada, perquè l'Alícia quan jo tenia 15 anys li dèiem “Mama punk” perquè ens aixoplugava ella a nosaltres, ens donava consell quan nosaltres érem, per ella, “punkitos”.
Això és història. Per cinquena vegada apareix Agustín Rueda. No sé si continuarà apareixent. Però per ara, en els cinc llibres que he escrit apareix, perquè crec que li devem. Al Agustín Rueda el van matar d'una pallissa a la presó perquè el sistema, el govern, el poder, no podia acceptar que hi hagués una persona amb un cor tan gran i que volgués canvis a sobre. Però també hi ha coses que m'invento com la batalla campal a la plaça Sant Jaume entre sardanistes i punks, de la que ara encara me la llegeixo i ric... Però podria haver passat.
 

Conversa Joni D. (destacado 2)Un element clau és la clandestinitat, com eina de contrapoder que des de lo negatiu que implica, sorgeixen elements positius com la cooperació, la solidaritat…

Si no n'hi ha base social, la clandestinitat no té cap sentit. En general, ojalá no fos necessari ser clandestins mai, ni haver d'agafar armes... Jo sóc pacifista, sóc humanista, però sí que penso que l'esser humà, en el nostre aspecte més animal, hi ha vegades en el que t'obliguen. Recordo les paraules del Fernando Simon, company d'Agustín Rueda, després d'haver sigut detingut dues vegades una per unes pintades i altre, amb talego, per tenir una Vietnamita per fer octavetes clandestines, que em va dir "Salí de la cárcel y lo primero que hice fue jurarme que les iba a permitir nunca más que me hicieran lo que me habían hecho". Això només per fer octavetes. Les armes venen després, perquè quan et fan segons qué…Llavors, és una desgràcia. La clandestinitat és intrínseca a l’ésser humà, però sobretot al segle XX.

Un altre element comú és la pluja com a eina regeneradora, que veiem tant a La casa de la selva com a La noia del pantà. Per què aquesta imatge?

Hi ha uns quants detalls que pretenen donar certa intriga i que al final aparegui el perquè. M'agrada la natura. Aquests detalls tenen a veure amb la meva salvatgia, amb l'instint animal.

La Barcelona resistent a la deshumanització de la ciutat és recuperable? Quant ha de ploure?

Ha de ploure molt. Tenim un problema i és que sembla que no tenim memòria. Ara es presenta l'Ernest Maragall i torna el "maragallisme", el millor que podria passar per la ciutat. Perdona? Si tot el que estem patint avui en dia es culpa del maleït somni que va tenir el Pasqual Maragall. El seu concepte de desenvolupament de la ciutat capitalista i global significa anar en contra dels ciutadans i crec que poca gent ho pot negar. En aquell moment érem nosaltres els que més li vam plantar cara. Al vídeo [de promoció] surt Maragall saltant i content i això és voluntari. Al que s'ha convertit Barcelona va començar l'any 1986 quan es declara ciutat olímpica, però el punt d'inflexió és l'any 1992 i no ho podem oblidar.

Les teves novel·les reflecteixen aspectes molt durs però deixen el pòsit de l’esperança organitzativa.

Jo sóc humanista, crec en l'ésser humà. La majoria són gent bona, però és impossible viure en aquest món de merda. Estic content de ser rebel i si sóc bastant feliç, la novel·la reflecteix això.

 

RECOMENDACIONES

------------------------------------------------------------------

Joni D. presenta la última novela de su trilogía, La noia del pantà, un relato que nos muestra la Barcelona punk contraria a la deshumanización de la ciudad y los juegos olímpicos y, enlazada, las consecuencias de las dictaduras y “gobiernos” argentinos. Antes de la entrevista se le ve contento y con energía, nos dice que ya se ha asilvestrado un poco después de su caminata de 6 km paseando a su perro. Pero la alegría sabemos que va más allá y pronto nos habla del orgullo de haber cerrado el círculo.

Yo estoy muy contento porque cierro el círculo. Es un círculo que lo empecé en el pueblo de mi abuelo en 40, Tamarit de Litera, con La torre de la serra y que acaba de alguna manera en los 80 en la Barcelona punk, que es mi juventud. Un círculo anímico, familiar, de emotividad de decir que soy esto por todo el que ha pasado antes.

Al acabar La torre de la serra me doy cuenta del exilio y la historia de los refugios y con los tres libros lo que hago es presentar los tres exilios que me tocaron bien cerca: el de nuestros abuelos, del 38 al 50; el de nuestros "hermanos grandes",  los jóvenes que lucharon en los años 70 contra el franquismo y después contra la constitución y la monarquía borbónica; y del exilio argentino, que podría ser de todas las dictaduras del cono sur americano, pero que el argentino me tocó más cerca por amigos.

A pesar de que ahora, y como podemos ver a la primera dedicatoria, tenemos encima un cuarto exilio. No por personalizar, pero el tema de Adri Carrasco a mí me toca mucho porque es un no político exiliado y porque lo conocí en la presentación de La casa de la selva, nos hicimos colegas y un día desapareció.

Nosotros agradecemos esta dedicatoria porque pones en relevancia que hay personas de la calle, comunes, que son capaces de cambiar las cosas y desgraciadamente por eso sufren el exilio y la represión. En los libros hay momentos de dolor porque cuentes historias de los que perdimos y con la mención de Adri abres la posibilidad de continuar.

Sí, porque para mí escribir del pasado sin relacionarlo con el presente, igual que escribir la historia de nuestro país sin relacionarlo con el resto del mundo, no me interesa. De hecho, acaba en un tiempo presente y acaba bien, a pesar de que hable de la negatividad del exilio que viene dado por la represión innata dela dominación.
De hecho, cada uno de los tres libros tienen un tronco individual. Si La torre de la serra habla de violencia, de los poderosos pero también de la violencia visceral de los que sufrimos el sistema, La casa de la selva habla de amor. Yo no podía hacer una trilogía que hablara del exilio y del amor sin hablar del dolor y es de lo que habla esta última novela. 

En La noia del pantà consigues, a través de sus protagonistas, reflejar esta diferencia generacional entre los punks de los años 80-90 y los grupos organizados de los 70.

La trilogía era acabar de dar forma al trabajo empezado con Grupos autónomos. Entonces, todas las historias son reales, excepto dos mine aventuras que me he inventado. Tomé la decisión de que la trilogía giraría alrededor de esta generación que tanto me ha dado y que son gente de calle que no pretendía cargos públicos, que no pretendía prosperar y que lo dieron todo por generaciones posteriores. Entonces, la trilogía, en cuestión de la línea temporal, gira alrededor de los años 70, pero empieza antes y *termina después, por eso del que hablábamos de que no me interesa tratar la Historia sin relacionarla con el presente.

En general, muestras un conocimiento muy detallado de los hechos, personajes, lugares. En este último libro lo podemos asociar al hecho que pudiste vivir algunos de ellos en primera persona. ¿Cómo te preparas las historias? ¿Es fruto de una memoria colectiva cercana?

Lo tengo muy interiorizado. Yo empiezo a escribir y no tengo nada preparado, va fluyendo todo, hasta que llego al final. Pero el recorrido de la novela no tengo idea. Por ejemplo, a La chica del pantano a medida que escribía, me daba cuenta que hay un paralelismo entre el asalto policial del local Concentrik, que aquí explico, y el caso Scala. No era algo que yo tuviera planificado.

En el mismo sentido, el vídeo de presentación dice que tu libro no es ni ficción ni Historia. ¿Podríamos decir que es memoria?

Somos punkis y nos gusta decir medias verdades medias mentiras. Esto es ficción, pero hay mucha realidad, hay mucha Historia. Por ejemplo, habla de un bar de la calle Carretas, el Cuatro Pasos, que lo llevan dos hermanas mallorquinas con una chica algo más grande y que el protagonista había conocido antes de entrar la prisión a la huelga de gasolineras. Esto se Historia. El bar existía y una de las chicas que lo traía era Alícia que es la misma que me hizo el prólogo de Que pagui Pujol! y aquí le hago una dedicatoria ficcionada, porque Alícia cuando yo tenía 15 años le decíamos “Mama punk” porque nos guarecía ella a nosotros, nos daba consejo cuando nosotros éramos, para ella, “punkitos”.
Esto es historia. Por quinta vez aparece Agustín Rueda. No sé si continuará apareciendo. Pero por ahora, en los cinco libros que he escrito aparece, porque creo que se lo debemos. A Agustín Rueda lo mataron de una paliza a la prisión porque el sistema, el gobierno, el poder, no podía aceptar que hubiera una persona con un corazón tan grande y que quisiera cambios encima.
Pero también hay cosas que me invento como la batalla campal en la plaza Sant Jaume entre sardanistas y punks, de la que ahora todavía me la leo y río... Pero podría haber pasado.

Un elemento clave es la clandestinidad, como herramienta de contrapoder que desde lo negativo que implica, surgen elementos positivos como la cooperación, la solidaridad…

Si no hay base social, la clandestinidad no tiene ningún sentido. En general, ojalá no fuera necesario ser clandestinos nunca, ni tener que coger armas... Yo soy pacifista, soy humanista, pero sí que pienso que el ser humano, en nuestro aspecto más animal, hay veces en el que te obligan. Recuerdo las palabras de Fernando Simon, compañero de Agustín Rueda, después de haber sido detenido dos veces, una por unas pintadas y otra, con talego, por tener una 'Vietnamita' para hacer octavillas clandestinas, que me dijo "Cuando salí de la cárcel, lo primero que hice fue jurarme que no iba a  permitir nunca más que me hicieran lo que me habían hecho". Esto sólo para hacer octavillas. Las armas vendrían después, porque cuando te hacen según qué…Entonces, es una desgracia. La clandestinidad es intrínseca al ser humano, pero sobre todo en el siglo XX.

Otro elemento común es la lluvia como herramienta regeneradora, que vemos tanto en La casa de la selva como La noia del pantà. ¿Por qué esta imagen?

Hay unos cuántos detalles que pretenden dar cierta intriga y que al final aparezca el porqué. Me gusta la naturaleza. Estos detalles tienen que ver con mi salvajismo, con el instinto animal.

La Barcelona resistente a la deshumanización de la ciudad, ¿es recuperable? ¿Cuánto tiene que llover?

Tiene que llover mucho. Tenemos un problema y es que parece que no tenemos memoria. Ahora se presenta Ernest Maragall y vuelve el "maragallismo", lo mejor que podría pasar por la ciudad. ¿Perdona? Si todo lo que estamos sufriendo hoy en día se culpa del maldito sueño que tuvo Pasqual Maragall. Su concepto de desarrollo de la ciudad capitalista y global significa ir en contra de los ciudadanos y creo que poca gente lo puede negar. En aquel momento éramos nosotros los que más le hicimos frente. Al vídeo [de promoción] sale Maragall saltando y contento y esto es voluntario. En lo que se ha convertido Barcelona empezó en 1986 cuando se declara ciudad olímpica, pero el punto de inflexión es en 1992 y no lo podemos olvidar.

Tus novelas reflejan aspectos muy duros pero dejan el poso de la esperanza organizativa.

Yo soy humanista, creo en el ser humano. La mayoría son gente buena, pero es imposible vivir en este mundo de mierda. Estoy contento de ser rebelde y si soy bastante feliz, la novela refleja esto.

Conversación Belatz. El tesoro de Lucio.Ayer fue la presentación  en el Espai Contrabandos (Barcelona)  de El tesoro de Lucio, una novela gráfica  muy interesante escrita e ilustrada por Belatz con  empeño, cuidado y sin escatimar detalles y editada por Txalaparta (euskera y castellano), Tigre de Paper (català) y Demo editorial (galego). El libro que  surge de la entusiasta idea del propio protagonista cuenta la vida de Lucio Urtubia el anarquista que hizo arrodillarse al First National Bank. Antes de la presentación  tuvimos la ocasión de conversar de cerca con Belatz, conversación que  se enriqueció aún más al abrirse a  las personas que  acudieron al acto, llegando a la conclusión colectiva de que el verdadero tesoro que Lucio nos está dejando  es la idea radical de que las personas  podemos hacer cambiar las cosas desde actos cotidianos hasta actos  extraordinarios como los que vivió y vive el propio Lucio.

A continuación os dejamos la conversación tal cual que mantuvimos con Belatz.

 

 

 

Tenemos entendido que  fue un poco Lucio el que  inició el proyecto. ¿Cómo te impactó a ti? ¿Cómo empezaste a fraguar la idea?

Si, se le ocurrió a Lucio. Él quería su vida en dibujicos. Quería ver una novela gráfica sobre su vida, sobre todo, para transmitir el mensaje. Le pareció que era una forma eficaz para llegar sobre todo a los jóvenes, a los que mete mucha caña. Cuando Txalaparta me lo propone y me dice que fue el propio Lucio, que yo ya lo conocía de antemano, me pareció un puntazo. Además, pensé: ¿por qué no se nos ha ocurrido antes? Al fin y al cabo conoces gente impresionante que ha hecho unas gestas grandiosas de las que te enteras muy tarde y te preguntas: ¿por qué no una novela gráfica de esto? Los que estamos en el medio del cómic y la novela gráfica pensamos que es un buen vehículo para plasmar estas historias.

Así, cuando empecé a  trabajar con él, aunque yo sabía que tenía que pensar una trama para hilar todo los acontecimientos que han pasado a lo largo de su vida -no estamos hablando de diez años sino desde que nace hasta ahora mismo que tiene 87 años- miraba a ver cómo consigo esa trama, esa línea. Lo primero que vi es que tenía que estar con él y exprimirle y, sobre todo, exprimir no aquello que está en los libros, en el documental, sino sacar de primera mano cosas que puede que no sean tan acertadas. Porque si van a hacer una historia sobre nosotros hablaremos de nosotros super bien y seguro que si lo hablas con otros te van a decir “se equivocó”, “lo hizo mal”, etc. Por eso, decidí hablar con él aprovechando que está entre nosotros y resumir en el libro lo que Lucio me cuenta. No tenía ningún miedo a que mucha gente me dijera eso es mentira o está exagerado. Contaba con que todo era de primera mano. Sería la hostia tener a mucha gente que hoy no está, personajes históricos y poder entrevistarlos. Es por ello que le exprimí a tope y luego ya me lancé a hacer la línea, la historia cotejando un poco, porque él es muy exagerado. Una vez hecha esta labor de tomar todos los datos había que ordenar todo cronológicamente y trabajarlo un poquito con él, preguntándole sobre los detalles.

Extractos conversacion Belatz. El tesoro de LucioEn ese sentido influyó mucho a la hora de elaborar la historia, es decir, cuando nos dijeron que había un cómic de Lucio Urtubia nos alegramos y  antes de cogerlo en mano teníamos la sensación de que iba a ser más tipo thriller policiaco, persecución, tiros… Sin embargo, nos encontramos una historia mucho más reflexiva, biográfica…

En eso tuvo mucha culpa él porque quería dejar el mensaje claro: contar todo lo que había vivido. Pero son cosas que ya conocíamos todos. Yo podía haber hecho un thriller, algo como más rápido, pero la gente diría que eso es lo que todos teníamos ya en la cabeza sobre Lucio Urtubia. Yo quería sorprender un poco, para bien o para mal. Mucha gente dirá me esperaba algo más... Bueno, pues ya hará Hollywood una película, aunque Hollywood no sería ya que no tiene mucho que ver con una persona que ha luchado contra el capitalismo.

Sobre todo quería entrar en la persona. Conocerlo me cambió mucho. Yo en un principio pensé en ese tipo de proyecto, un cómic de acción. Pero luego, cuando lo conoces, piensas en enseñar a toda esa gente, que ya conoce a Lucio, lo que hizo, que se la jugó. Toda esa novela policiaca la vamos a dejar a parte y la vamos a magnificar de una manera para que vean que esa persona, que fue capaz de hacer todo eso tan grande, es una persona normal y corriente, un albañil, sin estudios, de un pueblo de la Ribera, es decir, que la gente diga que si él lo hizo yo también lo puedo hacer. Si la gente piensa que está superpreparado, que es un espía, un James Bond ¿qué sentido tiene? En cambio, decir que es un tío que se la jugó, que lo único que puso de más son cojones. Él sí que tuvo esa predisposición y lo consiguió hacer, siendo ésta la única diferencia que puede marcar el decir "yo quiero hacerlo", porque, por lo demás, preparación cero. Lucio lo único que hizo fue no tener miedo y decir “voy a hacerlo”. Por ello, yo pensé en hacer que la gente viera que es una persona normal, que sólo le echó valentía, nada más.

Lucio aparece comoun personaje decido a emprender acciones que pueden conllevar consecuencias personales. Sin embargo, vemos que los valores de familia o trabajo siempre estar presentes, algo que a priori son contradictorios.

Ahí entran en choque. Es hacer un cortocircuito a mucha gente de a pie que piensa en qué es ser bueno o ser malo. Ser malo es robar y ser bueno es la familia. Entonces, te encuentras que Lucio es una persona que ensalza la familia, el trabajo, los compañeros y "ha robado". Entonces lo que consiste esta novela gráfica también es en decir ¿qué es robar?  Desde la propia mente de Lucio, intento transmitir el mensaje de "no es robar cuando tienes hambre, no es robar depende de a quien robes y para quien sea lo que robas". Era plantear que la gente vea que lo que hizo  Lucio Urtubia no fue malo. Ahí está el reto. Es un filtro también político, un poco social. El filtro político es muy claro: alguien más cercano a la derecha dirá que fue un criminal porque ha robado… Pero, ¿qué pasa, que la derecha no roba? Yo quiero hacer ver que, realmente, él lo que hizo fue por el bien común, por el bien de los suyos, por el bien cercano, por el bien de las injusticias. Con lo cual, ¿dónde está el baremo? Tocar, con ello, un poco la fibra de la gente, el tema ético de valorar qué crees que está bien y qué está mal.

Conversación Belatz. El tesoro de Lucio.Sí, además que es un mensaje constante en el libro de "yo no robo, yo recupero lo que es nuestro".

Es una parte que quería dejar claro y que es el mismo Lucio el que está gritando, diciéndonos “¡Yo no robo! ¡Qué bobadas! ¡Qué chorradas!”.

Nos reímos muchísimo con la parte en la que se encuentra con el del First National City Bank y dice: “¡Cago en Dios! Criminal, ¿yo?”

Se enfadó realmente y fijaos que era un trato en el que se jugaban todo porque le podían caer muchos años de pena y ya había estado en la cárcel seis meses, pero le salió esa vena navarra de La Ribera de “criminal, ¿yo?” Realmente le ofendía que le llamaran criminal.

Siguiendo un poco con los personajes, uno que nos llama la atención es Amaia por lo que hemos visto es tu alter ego ¿Cómo la formulas? ¿Cómo  configuras este personaje? ¿Cómo haces que sea una chica joven, en la universidad… ?

Tenía que crearle. Yo podría haberme dibujado a mí, pero no quería caer en el tópico del dibujante que sale en la obra. Ya lo hizo Paco Roca con Los surcos del azar en la que, casualmente, él sí que no se entrevistó con esa persona y que esa persona es ficticia, siendo casi el opuesto,algo curiosísimo  de lo que me enteré más tarde y pensé “pues nos ha engañado a todos”. Yo me veía un poco así, tipo Paco Roca, en un pueblo francés entrevistando a ese hombre, pero lo descarté.

Aproveché mucho la circunstancia y quise que el narrador fuese Lucio el que contara la historia a alguien. Ese alguien podía ser yo, pero aproveché mucho el personaje de Amaia que es ficticio pero que a la vez lo mezclo con la realidad. Su abuelo Garde, que aparece en el cómic, sí que existió y a partir del cual me inventé a su nieta, Amaia (que a la vez soy yo) y con la que Lucio hace ese viaje. Elegí chica por todo lo que ensalza Lucio al tema femenino, a las madres, a las mujeres. Elegí joven porque Lucio está obsesionado con los jóvenes porque cree que todo lo que él hizo no puede quedar en nada y sabe que nosotros, con nuestras edades para arriba, tenemos más limitado hacer algo porque ya somos algo cuadriculados pero que un joven sí lo puede hacer. Por eso, cuando él da charlas  va a degüello a los jóvenes, a pegar ese golpe en la mesa, a decirles tenéis que hacer... Con lo que pensé que tenía que ser una chica joven a la que él vertiera toda su filosofía y su mensaje. A la vez, hice que la chica fuera de Cascante para que hicieran ese viaje juntos desde París, planteando el libro también como el regreso a las raíces, un viaje real de pero también, un viaje metafórico de vuelta a las raíces, al pueblo del que escapó por injusticias. Poder volver a hacer real esa utopía que él ha vivido, de que las cosas se pueden cambiar. Así, quería hacer que el viaje lo hicieran juntos en esa relación intergeneracional entre un viejo que ya ha hecho de todo y una chica que tiene mucho por hacer.

Además él con las raíces, con Cascante, tiene ahí una relación especial. En su casa pone sustraiak (raíces, en euskera):Esto lo hilé con el tema de las acacias que él plantó y muestro cómo esa acacia en el libro decrece conforme se van acercando a Cascante,volviendo a sus raíces. Lo planteé así y, lo que en un principio pensaba que iba a ser una excusa barata, un invento para que le cuente la vida,  al final ha sido una gran ayuda y me ha valido para todo: un compendio de mujer, joven, el pueblo, las raíces, el viaje. El estar yo presente y viendo las preguntas de Amaia siento que son preguntas que le hacía yo. Al final parece que Amaia existe realmente.

Sí, la verdad que el trato de los personajes es súper bueno. A nosotros nos gustó muchísimo el personaje de Anne, la mujer de Lucio, que también no queda relegado a ser ‘la mujer de’ sino que también tiene su colaboración, su papel y eso, sinceramente nos gustó muchísimo cómo está labrado.

Sí, te lo agradezco.

Extractos conversacion Belatz. El tesoro de LucioPor hablar un poco de lo que es la novela gráfica y el estado en el que está ahora.  Últimamente nos hemos encontrado con libros como Los años de Allende, Black is beltza… que son novelas gráficas que tienen que ver con lo social, con empoderarse, con, también, contar un momento de la historia. En ese sentido, ¿cómo ves el panorama? ¿Crees que es algo puntual?

No lo sé, no sabría decirte porque, ¿cuántas veces nos equivocamos? El otro día también hablaba con el editor y hace ya años que habían matado el libro ¿no? “El libro desaparecerá, ya verás en no sé cuántos años…” y al final no desaparece. Puede desaparecer igual la prensa escrita, pero el libro, no.

El tema de la novela gráfica está cogiendo mucha fuerza, sobre todo, porque igual tiene que ver que se haya metido en nuestra cabeza el término ‘novela gráfica’ y no ‘cómic’ - cómic no, joder, que eso es de niños, historietas, tebeos Mortadelo y Filemón- no, eh, novela gráfica [con voz importante]. Pero, bueno, el contenido está claro que se está metiendo mucho en lo social, en lo político, en lo histórico y la gente se está dando cuenta de que sirve como vehículo de comunicación y que es entretenido. Yo cada vez me encuentro a más gente que me dice que no las había leído nunca  y ahora las está leyendo y les gustan. Es un contenido que también sirve muy bien para contar no sólo la historia sino también el mensaje. Por eso El tesoro de Lucio es cojonudo en ese sentido porque lógicamente a lo mejor, y no me corto un pelo en decirlo,  creo que la mayoría de novelas gráficas tiran de una temática desde la que el perdedor no tuvo la oportunidad de contar. No me veo una novela gráfica, de Franco poniéndole de guay, porque ellos no tienen esa necesidad, porque fueron los vencedores. Es como una cosa de decir “espera, que vamos a contar cosas súper interesantes que no habéis leído o no os habéis enterado y os la vamos a contar ahora y por medio de una novela gráfica”. Entonces sí que hay un contenido social muy potente, pero estoy convencido que el 90% de esa temática viene de decir que queremos contar algo que no nos habéis dejado contar.

 

Sobre proyectos actuales, te queríamos preguntar. También si te ha gustado la experiencia porque sabemos que venías, sobre todo, de hacer viñeta.

Sí para el Gobierno de Navarra, para el Osasuna, más institucionales que son más de encargo medido. En este tenía yo mucha más libertad. Aunque lo he hecho con Lucio, ha sido un poco algo más personal, más íntimo y no he tenido problema ni con las editoriales ni con nada. Venía también de mucha ilustración infantil y todo eso. Yo quería hacer algo más serio, pero no tenía oportunidad porque como trabajo de esto, pues al final nunca tenía tiempo. Depende, incluso, de qué encargo hubiera sido igual le hubiera dicho “mira, no tengo tiempo”, pero es que éste era algo más pasional. Era Lucio Urtubia y dije "saco tiempo de donde sea, aunque no duerma". Ahora tengo más proyectos, aparte de que sigo ilustrando porque es mi trabajo. Desde hace tiempos tengo en mente otra novela gráfica y esto me ha dado el empujoncito de decir “tira por aquí, porque igual puede funcionar”. Va de daro voz, como estábamos hablando antes,a esas voces oprimidas, que han estado calladas. Es una historia en Galicia, una historia real que matizaré o tendré mis licencias y que trata de un cura que se cepilló a medio pueblo y las mandaba a todas a monjas… Cosas que el pueblo calla y que quiero que salga, aunque haya que cambiar nombres. Hay mil cosas que han estado calladas y creo que es el momento de que abramos los ojos y que no pensemos eso de agua pasada no mueve molino.  Para mirar adelante tenemos que saber de qué camino venimos porque, si no, te caes a un abismo. Entonces, tengo ahí una historia guapa que quiero publicar y que no sé cuánto tardaré ya que a la vez seguiré con mis trabajos de ilustración.

RECOMENDACIONES Belatz

 

 

Sábado, 29 Septiembre 2018 11:59

Domesticadxs por ser influencia.

Normalmente generamos autocrítica no para aprender de los errores que hemos cometido o podamos cometer sino para dejar claro que nuestra bondad y amplitud de miras no tiene límites. Generalmente somos seres vanidosxs que buscamos el reconocimiento externo pero que para otorgarlo ponemos un listón que nosotrxs mismxs  no alcanzaríamos.

Últimamente, la lucha entre corrientes de opinión está tomando un camino corrompido donde algunxs, dóciles y efectivos, siguen surfeando en la cresta de la ola del discurso hegemónico y otrxs, aquellxs que buscamos un discurso más abierto, matizado y alternativo, nos enfrentamos en lucha desigual por encontrar un sitio donde poder recibir lo que se ha convertido en única la aspiración principal, el reconocimiento social, quedando negada nuestra efectividad comunicativa, llegar a más gente y con opiniones diversas, en pos de nuestro egocentrismo.

En esa lucha por acaparar el reconocimiento, atónitxs vemos cómo nos  vamos convirtiendo en lacayxs del ego y absurdamente favorecemos nuestros temores. Criticamos la falta de pluralidad pero, si no hay un reconocimiento explícito anterior al emisorx del mensaje, no lx dejamos formar parte de esa élite alternativa  difusora del contrarelato y por ello decidimos no otorgar el regalo del me gusta o el retuit. Lo hacemos sin darnos cuenta de que estamos cayendo en ejercer el monopolio del llamado “discurso alternativo”.

Parece ser que tenemos un problema de miopía aguda y no vemos más allá de nuestra zona  de confort, no visualizamos en colectivo y no tenemos por deber otorgar valor a las voces silenciadas, aquellas que también hablan de problemáticas que no nos son ajenas y que en mucho casos quedan silenciadas por el primer grupo al que llegan y del que también forman parte, por nuestro colectivo. Las nuevas formas de intercomunicación tienen mucho que ver  en esto pero somos nosotrxs quienes hemos desnaturalizado el principal objetivo de los mensajes que es la comunicación y no lo que es secundario e innecesario que es el reconocimiento.

Ampliemos nuestro nivel de sensibilización, no nos encerremos en el juego que nos proponen, en el que tanta más razón llevas si más número de seguidores tienes, porque al final conseguirán que nuestro debate y análisis sobre las problemáticas a las que sobrevivimos en este sistema de capitalismo y muerte quede también controlado por el mismo tipo de mecanismos que ahogan la disidencia y la discrepancia.  Atentxs, abiertxs y dispuestxs a crecer como colectivo sin dobles varas y sin necesidad de reconocimiento previo, así conseguiremos ahondar y fijar el camino de la revuelta.

 

Domingo, 16 Septiembre 2018 10:23

Sociedad remasterizada

Podríamos haber escrito sobre la ignominiosa venta de armas a Arabia Saudí o sobre el intento de traición de un gobierno que parece no interpretar lo que le están pidiendo en las calles. Podríamos hablar de otros temas que, de primeras, nos parecen que tienen mayor profundidad o que nos afectan más directamente como población. Sin embargo, hoy vamos a hablar de másters, de titulitis y meritocracia, de educación reglada y de la defensa de la educación pública.
El tema de los másters concedidos por una especie de clientelismo corrupto, por un favoritismo muy cercano a “se lo han dado con un jamón”, prácticas franquistas que creíamos reservadas a la educación privada (de pijos, católica, del opus dei), nos revela dos elementos claves en los que profundizar más allá del hecho delictivo que podría implicar: la necesidad de demostrar a base de títulos tu preparación y la venta a manos de empresas privadas (llámase institutos dentro de la universidad pública, llámase control a través de créditos) de una institución pública, la educación, que ya hacía aguas en sus planteamientos de escuela reglada, cuadriculada y vacía de contenidos y pensamiento crítico.
La mestra ZooLa falsa meritocracia que otorgan los títulos vacíos, donde se valora un papel más que el conocimiento que tenga la persona, hace que el “conocimiento” se convierta en mercadería al servicio de un capitalismo que se aprovecha de todos los resquicios: a la clase trabajadora la aboca a una deuda (económica y crítica de clase) para luego expulsarla de nuevo a lugares de trabajo precarizados, en muchas ocasiones sin especialización, o a la emprendeduría atomista; a la élite, la eleva a través de jugadas maestras con unos pass políticos o económicos favorables; al conocimiento popular lo lleva al ridículo, al conocimiento crítico, al ostracismo; favorece la especulación y el mercado y dice lo que es ideal estudiar para que encajes en su engranaje. Cuando el conocimiento se queda en un papel es muy fácil traficar con él. Es una simple transacción. Es una venta, como la de armas, que se paga con favores reservados a unos pocos. Mucha gente hemos visto que volvía a sacar sus reivindicaciones en contra del Plan de Bolonia. No decimos que no sea un elemento que favorezca (pues aumenta descaradamente la brecha educacional y crea un burbuja de títulos que se venden bien caros y que no sirven para mucho), pero debemos, como clase, analizar más en profundidad cómo está compuesta la educación, cuál es su finalidad, qué es lo que significan esa creación de títulos o cómo se escogen los contenidos.Si no lo analizamos desde la posición de “lo personal es político” estamos perdidxs.
No obstante, señalar como tarea principal, como deuda hacia el futuro, la recuperación y conquista de la educación pública, de calidad y variada, crítica y plurulingüe, pluricultural e inclusiva. La creación de una educación crítica y de pensamiento, de análisis y combativa, de transformación social que no quede en manos de empresas privadas ni de comunidades educativas cerradas y disputadas por partidos políticos y mercados especulativos.
La mestra de Zoo va en esta línea y refleja esta posición crítica y “valenta” que debemos recuperar.

Miércoles, 22 Agosto 2018 17:27

Cada dia es 8 de Març.

vaga-feminista

El 8 de Març és el Dia Internacional de la Dona. Després d’uns anys en els quals el moviment comença a prendre una dimensió major, creiem que cada dia hem de mostrar la nostra ideologia, denunciar el heteropatriarcat hegemònic i establir el feminisme com una alternativa clara i contundent, perquè el feminisme ha de ser l’expressió de la igualtat radical, del respecte i l’eix principal del nostre comportament social i comunitari. Des de MicoCultura ens adherim amb determinació i orgull a la crida que des de diferents moviments s’ha fet per fer d’aquest 8 de Març el punt d’inflexió que acabi d’una vegada amb la xacra i misèria a la qual el heteropatriarcat sotmet a aquesta societat. Per això declarem el nostre espai cultural a la xarxa com a lloc de suport a la vaga feminista que tindrà lloc aquest 8 de Març de 2018. Visca la lluita feminista!  

El  8 de Marzo es el Día Internacional de la Mujer. Tras unos años en los cuales el  movimiento comienza a tomar una dimensión mayor, creemos que cada día debemos de mostrar nuestra ideología, denunciar el heteropatriarcado hegemónico y establecer el feminismo como una alternativa clara y contundente, porque el feminismo ha de ser la expresión de la igualdad radical, del respeto y  el eje principal de nuestro comportamiento social y comunitario. Desde MicoCultura nos adherimos con determinación y orgullo al llamamiento que desde diferentes movimientos se ha hecho para hacer de este 8 de Marzo el punto de inflexión que acabe de una vez con la lacra y miseria a la que el heteropatriarcado somete a esta  sociedad. Por eso declaramos nuestro espacio cultural en la red como lugar y enclave de soporte a la huelga feminista que tendrá lugar este 8 de Marzo de 2018. Viva la lucha feminista! 

 

Domingo, 29 Julio 2018 09:00

Ante el fascismo, a galopar

Jordi Borràs, casal 3 Voltes Rebel de Nou Barris y gente anónima por llevar un lazo amarillo. Y si tiramos de historia, Ateneu de Sarriá, agresiones de Valencia del 9 de Octubre, Lucrecia, Guillem Agulló. Así, campando impúnemente los ataques fascistas continúan porque forman parte del mismo sistema, porque se convierten en actores necesarios para implantar el miedo y la desmovilización. Mientras tanto, desde las televisiones dándoles voz a la fundación Francisco Franco o banalizando, casi en comedia, a los que se reunieron en el Valle de los Caídos en las redes sociales. Sin detenciones, sin condenas y en el caso de García Albiol, ante los sucesos de Vic, justificando y entendiendo. Todavía esa misma escoria hacía incapié en que otros 'condenaran' con el verbo 'condenar'. 

Desde la izquierda, como bien señala Toni Mejías en este artículo para La Jornada, nos dedicamos a hacer memes y no a analizar con profundidad lo que pasa y cómo combatirlo. Parece que estemos demasiado acomodados a veces en discusiones livianas y nos hemos olvidado de la rabia y la acción, de saber que hay un enemigo y que éste es violento, intolerante y asesino. Se nos viene a la memoria canciones como la del Evaristo en The Kagas Un neonazi porque "se balancean en la puta cara de la gente" y nosotrxs a verlas venir y haciéndonos superdependientes de una actuación policial que queda, cuanto menos, corta.

La solución, como siempre, es la conciencia común y la organización. Por ello hoy escogemos el poema Galope de Alberti en la versión enorme de Paco Ibañez, porque es desde esa rabia y esa colaboración como podremos acabar con la lacra del fascismo.

A galopar, a galopar hasta enterrarlos en el mar!

Domingo, 22 Julio 2018 04:30

Un apartheid de 2018: Israel

En esta semana, marcada por el centenario del nacimiento de Mandela, el estado imperialista y sionista de Israel ha aprobado la Ley Fundamental donde se consagra constitucionalmente la identidad del país como Estado-nación del pueblo judío. Una clara ofensiva, detallada por Ana Garralda en eldiario.es , hacia la minoría árabe que permanece en los territorios ocupados en 1948 y que ahora ven legislado un claro apartheid con el beneplácito y la inacción de la Comunidad Internacional. La ley que fue aprobada por 62 votos a favor y 55 votos en contra con dos abstenciones  provocó un enfrentamiento en la cámara cuyas imágenes se nos trasladaron por los medios televisivos principales sin profundizar en su significado. Dicha ley desplaza al árabe como idioma oficial, ratifica los símbolos excluyentes como la estrella de David del estado sionista y concede sólo al pueblo judío el derecho de autodeterminación. Una ofensiva racista y excluyente a la que de nuevo el pueblo árabe y palestino tendrá que enfrentarse en la más extrema soledad.

Parece que nos empeñamos en no aprender de la historia, en no querer construir, en querer siempre ganar y mejor si es oprimiendo al que derrotamos. ¿Cuando nos cansaremos de quemar sacrificios ajenos para sacar nuestra ganancia, nuestra imagen de vencedor inapelable? Tras la aprobación de la ley en el parlamento israelí aún hay algunos, como el diputado Avi Dichter (Likud), que no se esconden detrás de ella y abiertamente afirman que "la ley es una respuesta contundente a los miembros de la Lista Conjunta (grupo parlamentario que representa a los tres partidos árabes) y a quienes piensan como ellos, pues deja claro que no estuvieron aquí antes que nosotros y tampoco permanecerán aquí después de nosotros", dejando paso a la expulsión de gente no afín al credo sionista. 

El pueblo árabe seguirá luchando, como lo hizo Mandela contra el apartheid en Sudáfrica, contra el genocidio y la persecución de la gente.. Para todas aquellas personas que comprenden que la lucha por la exclusión de estas prácticas es el camino dedicamos esta Jungla Dominical que lleva una actualidad reflexiva con el artículo de Ana Garralda y la canción Ordiary Love de U2 en homenaje a la lucha y sacrificio de Mandela por desterrar la práctica del apartheid.

 

Martes, 17 Julio 2018 10:23

Política de Cookies

POLITICA DE COOKIES

Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.. El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de información personal específica, y la mayoría de las mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión).

La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales o memorizadas.

Sin su expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies en su navegador–MicoCultura no enlazará en las cookies los datos memorizados con sus datos personales proporcionados en el momento del registro o la compra..

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?

- Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.

- Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.

- Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.

- Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación.

- Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.

Cookies de terceros: La Web de MicoCultura puede utilizar servicios de terceros que, por cuenta de MicoCultura, recopilaran información con fines estadísticos, de uso del Site por parte del usuario y para la prestacion de otros servicios relacionados con la actividad del Website y otros servicios de Internet.

En particular, este sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043.  Para la prestación de estos servicios, estos utilizan cookies que recopilan la información, incluida la dirección IP del usuario, que será transmitida, tratada y almacenada por Google en los términos fijados en la Web Google.com. Incluyendo la posible transmisión de dicha información a terceros por razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.

El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este Site, el tratamiento de la información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y asimismo reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin en su navegador. Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en su navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades del Website.

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con MicoCultura por mensaje directo en nuestro perfil de twitter @micocultura.

 

Domingo, 15 Julio 2018 09:46

El Valle se toca

Estas semanas estamos viviendo los titubeos del nuevo gobierno. La deuda histórica que la "democracia" tiene con el bando republicano, con sus represalidxs y asesinadxs, exige su solución definitiva ante un régimen, el del 78, que se tambalea en todas sus vertientes. ¿A qué vienen estas dudas? Preocupadxs por no levantar a la bestia la tenemos paseándose impune, sin sonrojarse. Haciendo apología de un genocidio, amenazando con su campaña #ElValleNoSeToca, persiguiendo ideas con sus asociaciones y partidos que  judicializan la política y consiguiendo el beneplácito de la fiscalía. Estaría bien de una vez por todas el no andarse con contemplaciones, justificando la inoperante prudencia con su famosa apelación al "ruido de sables". Basta ya de faltar a la memoria, de encumbrar vencedores y olvidar en fosas a los que lucharon por la libertad. 

La memoria es un cajón que de vez en cuando remueven y airean, pero sobre el que no se profundiza, no vaya a ser que caigamos en la cuenta de los verdaderos fundamentos de nuestro régimen "democrático". Para ello entonces habría que cuestionar la Constitución, al rey o los pactos de Moncloa de los que los partidos mayoritarios, todos, han sido cómplices. Y mientras tanto se  ha ido continuamente menospreciando a la gente con esos juegos que no dan soluciones y que dan alas a asociaciones franquistas que ocupan ratios televisivos para lanzar sus proclamas y que intervienen, con sus cuotas de poder, en la toma de decisiones políticas actuales. El gallo negro es traicionero y tiene un buen soporte institucional detrás.

Por todo ello recuperamos la canción Gallo rojo de  Chicho Sánchez Ferlosio en la versión de Silvia Pérez Cruz y Raúl Refree para no olvidar, para hacer memoria colectiva, para empoderarnos de la memoria.

Página 1 de 2
Aquí comienza tu camino a la jungla. Inscríbete a nuestra newsletter.
Please wait
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.
Las cookies facilitan la prestación de nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, usted acepta que utilizamos cookies.
Más información De acuerdo