Jueves, 20 Septiembre 2018 04:00

Terra de ningú.

Escrito por

Terra de ningúEl llibre que us porto avui és un d'aquells que sembla estar escrit per ser llegit en un moment concret i que després pot quedar “desfasat”, però just el contrari, és un llibre ple de reflexions i experiències encertades que poden ajudar en el plantejament de construcció d'un país, poble o comunitat i, la qual cosa pot ser fins i tot més important, en la maduració com a societat de manera atemporal. Terra de ningú és un conjunt d'articles que reflexionen des dels feminismes sobre la qüestió de nació i independència. Centrat en el procés català, ens fan mirar, com indica el títol, en aquesta terra de ningú de la conjugació entre feminisme i posicions d'alliberament nacional i autodeterminació, que encara que és per a moltes una qüestió interseccional i òbvia, no sempre es defineix amb precisió ni es creen les mesures necessàries perquè ambdues coses (i altres més: qüestió de classe, ecologisme, diversitat…) enllacin i es determinin al mateix nivell.
Els més destacable i necessari d'aquest llibre és que no donen respostes inequívoques, sinó que obre el debat i enfoca sobre tants punts diversos com hi ha tant en el feminisme com en la independència, sempre partint del dret innegable de l'autodeterminació com a pobles, com a dones, com diverses, com a persones. Així ho assenyalen les editores en la introducció i crec que és una bona cita per veure com està plantejat el llibre i quin és el seu resultat:


“Vam demanar als autors que escrivissin sobre tems que a vegades van més enllà dels qüestions que sovint els ocupin, que no s'aturessin en el lloc comú sinó que innovessin, que deixessin anar la imaginació. [...]Mostrar contradiccions més que consensos també podia ser útil per avançar”. (p.21)


És molt difícil fer en aquesta ressenya un resum de tots els temes que aborda el llibre com l'és també parlar de totes les veus d'autores, així que si destaco alguns és més per una qüestió pragmàtic-sentimental (encara que pugui ser contradictori). Textos que tracten sobre el internacionalisme i lluita sindical com el de Nerea Eizaguirre des d'Euskal Herria o el de Mera Çiçek des de Kurdistan; molts (i diversos) que parlen sobre cossos i identitats, dels quals destaca el text de Núria Sadurní Balcells sobre el ‘homonacionalismo’ o el de Paul B. Preuat sobre la “Catalunya Trans”; sobre cultura i apoderament, entre els quals cal destacar el text sobre necessitat d'un argot bord de Marc Garriga;o sobre política i economia, processos constituents on podem trobar la gaudida de text de Marina Sagastizabal sobre participació sociopolítica i ‘la triple presència’ o el de Maria Rovira i Laia Estrada sobre municipalismo feminista i de ruptura. Ja el pròleg de Nira Yuval-Davis és una joia i, sobretot, el tenir l'accés al text de la ponència de les II Jornades Catalans de la Dóna sobre “Dóna i va néixer: feminisme i nacionalisme” (Maria Olivares, Care Masó, Tona Gusi, Sonsoles Sentiu i Maria-Mercè Marçal) fan que es converteixi en un llibre de consulta per cites referents com aquesta:


“Pensem que els donis hem de tenir un projecte d’alliberament total que qüestioni radicalment el trinomi PATRIARCAT-PATRÓ-PÀTRIA (i amb aquest mot fem referència en concret a l’entelèquia emotiva darrere la qual treu l’orella un estat imperialista, no pas els nacions oprimides, que nosaltres ens neguem a nomenar “pàtries”, per raons no solament lingüístiques).” (p.33)


O aquesta del text “Aquí no els diem pas fastigosos” de Montserrat Roig, autora que tinc pendent i per la qual se m'ha despertat una gran curiositat:


“El feixisme està en nosaltres, als nostres casis, al carrer. Convertit en sexisme, en racisme, en classisme.”(p.47)


Com es pot veure en aquest petit aperitiu (que no li fa justícia), Terra de ningú és un llibre que volteja el que pensem, ho qüestiona i ens convida a fer-nos preguntes i a valorar aspectes que igual en el dia a dia i des dels nostres privilegis no ens fem i que són totalment necessaris. Per lxs que tingueu objeccions per ser un llibre que parla sobre independència, dir-vos que es parla des de moltes òptiques (fins i tot contràries) i que pot ser una bona manera de veure com construir un projecte transformador i des de la base sense que la simbologia o les banderes siguin el que tapi tot; pels quals estigueu amb objeccions per ser un llibre feminista...igual ho necessiteu més que ningú. Per a mi ha estat un llibre molt complet, rodó i divers que, amb una lectura fàcil, sense perdre's en terminologies ni teories massa complexes, ens acosta a conèixer aquesta terra de ningú polièdrica i en construcció, aquesta terra de ningú on resideix l'oportunitat de canviar-ho tot.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

(cast.)

 

El libro que os traigo hoy es uno de aquellos que parece estar escrito para ser leído en un momento concreto y que luego puede quedar “desfasado”, pero justo lo contrario, es un libro lleno de reflexiones y experiencias acertadas que pueden ayudar en el planteamiento de construcción de un país, pueblo o comunidad y, lo que puede ser incluso más importante, en la maduración como sociedad de manera atemporal. Terra de ningú  es un conjunto de artículos que reflexionan desde los feminismos sobre la cuestión de nación e independencia. Centrado en el procés catalán, nos hacen mirar, como indica el título, en esa tierra de nadie de la conjugación entre feminismo y posiciones de liberación nacional y autodeterminación, que aunque es para muchxs una cuestión interseccional y obvia, no siempre se define con precisión ni se crean las medidas necesarias para que ambas cosas (y otras más: cuestión de clase, ecologismo, diversidad…) enlacen y se determinen al mismo nivel.

Los más destacable y necesario de este libro es que no dan respuestas inequívocas, sino que abre el debate y enfoca sobre tantos puntos diversos como hay tanto en el feminismo como en la independencia, siempre partiendo del derecho innegable de la autodeterminación como pueblos, como mujeres, como diversxs, como personas. Así lo señalan las editoras en la introducción y creo que es una buena cita para ver cómo está planteado el libro y cuál es su resultado:

“Pedimos a las autoras que escribieran sobre temas que a veces van más allá de las cuestiones que a menudo las ocupan, que no se pararan en el lugar común sino que innovaran, que soltaran la imaginación. [...]Mostrar contradicciones más que consensos también podía ser útil para avanzar”. (p.21)

Es muy difícil hacer en esta reseña un resumen de todos los temas que aborda el libro como lo es también hablar de todas las voces de autoras, así que si destaco algunos es más por una cuestión pragmático-sentimental (aunque pueda ser contradictorio). Textos que tratan sobre el internacionalismo y lucha sindical como el de Nerea Eizaguirre desde Euskal Herria o el de Mera Çiçek desde Kurdistán; muchos (y diversos) que hablan sobre cuerpos e identidades, de los que destaca el texto de Núria Sadurní Balcells sobre el ‘homonacionalismo’ o el de Paul B. Preciado sobre la “Catalunya Trans”; sobre cultura y empoderamiento, entre los que cabe destacar el texto sobre necesidad de un argot bord de Marc Garriga;o sobre política y economía, procesos constituyentes donde podemos encontrar la gozada de texto de Marina Sagastizabal sobre participación sociopolítica y ‘la triple presencia’ o el de Maria Rovira y Laia Estrada sobre municipalismo feminista y de ruptura. Ya el prólogo de Nira Yuval-Davis es una joya y, sobre todo, el tener el acceso al texto de la ponencia de las II Jornades Catalanes de la Dona sobre “Dona i nació: feminisme y nacionalisme” (Maria Olivares, Care Masó, Tona Gusi, Sonsoles Sentís y Maria-Mercè Marçal) hacen que se convierta en un libro de consulta por citas referentes como esta:

“Pensamos que las mujeres tenemos que tener un proyecto de liberación total que cuestione radicalmente el trinomio PATRIARCADO-PATRÓN-PATRIA (y con esta palabra hacemos referencia en concreto a la entelequia emotiva detrás de la cual se asoma un estado imperialista, no las naciones oprimidas, que nosotros nos negamos a nombrar “patrias”, por razones no solamente lingüísticas).” (p.33)

O esta del texto “Aquí no els diem pas fastigosos” de Montserrat Roig, autora que tengo pendiente y por la que se me ha despertado una gran curiosidad:

“El fascismo está en nosotros, en nuestras casas, en la calle. Convertido en sexismo, en racismo, en clasismo.”(p.47)

Como se puede ver en este pequeño aperitivo (que no le hace justicia), Terra de ningú es un libro que voltea lo que pensamos, lo cuestiona y nos invita a hacernos preguntas y a valorar aspectos que igual en el día a día y desde nuestros privilegios no nos hacemos y que son totalmente necesarios. Para lxs que tengáis reparos por ser un libro que habla sobre independencia, deciros que se habla desde muchas ópticas (incluso contrarias) y que puede ser una buena manera de ver cómo construir un proyecto transformador y desde la base sin que la simbología o las banderas sean lo que tape todo; para los que estéis con reparos por ser un libro feminista...igual lo necesitáis más que nadie. Para mí ha sido un libro muy completo, redondo y diverso que, con una lectura fácil, sin perderse en terminologías ni teorías demasiado complejas, nos acerca a conocer esa terra de ningú poliédrica y en construcción, esa terra de ningú donde reside la oportunidad de cambiarlo todo.Aquí comienza tu camino a la jungla. Inscríbete a nuestra newsletter.
Please wait
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.
Las cookies facilitan la prestación de nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, usted acepta que utilizamos cookies.
Más información De acuerdo