Miércoles, 05 Diciembre 2018 04:08

Tombar l'estaca. Un llibre per revisitar la Transició.

Escrito por

Després de quaranta anys des de l'aprovació de la Constitució, encara és necessari revisar el relat oficial per tal d'incloure les diferents veus que van prendre part en l'intent de construcció popular d'un règim democràtic. En Tombar l'estaca  trobarem aquestes veus silenciades dins del relat oficial d'una Transició venuda com a modèlica, consensuada i aliena a la tensió i violència d'uns moments on es tractava de derivar cap a la democràcia un règim autoritari i feixista com el va ser la dictadura de Franco.
Nosotrxs hem tingut l'ocasió de parlar amb els coordinadors d'aquest llibre, Carme Bernat Mateu i Vicent Galiana i Cano, editat per Tigre de Paper. Un llibre que ens ofereix, com diu en el seu magnífic pròleg Josep Fontana:

Aportacions útils per completar el nostre coneixement de la naturalesa d'uns esdeveniments que han estat mitificats per utilitzar-los com a legitimació del sistema que seguim suportant, i que ens ha d'ajudar a entendre que la transició no va ser la pau, sinó només un pacte per tirar endavant sense passar comptes.

 

Com us vau plantejar el llibre? Com vau a seleccionar les temes?

Carme Bernat (C): El llibre neix d'una iniciativa d'estudiants que estàvem en aquell moment fent el grau d'Història o el màster d'Història contemporània i era una manera de tindre la possibilitat d'incidir en la creació de coneixement crític des de la universitat. Per això, vam decidir organitzar jornades, debats i finalment vam fer un congrés del qual va néixer el llibre. Aquest congrés vam decidir que fossi de temes diversos, relacionats amb la Transició, dintre del marc dels Països Catalans. Amb aquesta  idea vam començar a comptar amb diferents especialistes que treballàvem, cadascú des dels seus camps, en els temes a tractar. Temes que sovint queden fora dels relats oficials i que són recollits al llibre dintre d'un mateix fil conductor: la recuperació de veus que d'alguna forma han estat oblidades.

Aquests textos vam sortir explícitament en les jornades?

Vicent Galiana (V): Les jornades van ser com el punt d'origen de les reflexions que van derivar en els textos. No totes les persones que van participar apareixen al llibre, ni tota la gent que apareix al llibre va participar en les jornades. Moltes vegades el text és el resultat de presentar-lo a les jornades, discutir-lo, debatre'l, reflexionar, millorar-lo i adaptar-lo. És un procés no unidireccional.

Conversa Tombar l'estaca (Portada llibre)Al llibre trobem la següent cita: "la cultura -i amb ella, els mitjans de comunicació- suposa l'espai on es disputa l'hegemonia (a l'estil gramscià) d'una societat més encara en un moment transicional en el qual s'accelera la difusió de coneixement i es creen valors i símbols identitaris dels quals depèn la dominació política"
Com veieu això en un moment com l'actual? Es pot extrapolar?

V: És evident que la batalla pel relat és la batalla per la raó i que revisitar la història és una manera no solament de comprendre el passat sinó d'afegir més ferramentes i garanties per conquerir el futur, és a dir, no solament guanyar l'hegemonia del passat sinó també de guanyar la legitimitat del present. Quant a mitjans de comunicació, hi ha un fil conductor de corporacions que van néixer o van adoptar la construcció actual de la Transició i que avui dia són els qui marquen els pilars fonamentals de les coses que es comuniquen, quina és la direcció, el contingut i quins són els conceptes o idees en disputa. Per això és fonamental per entendre la transició i el relat que s'ha creat qui, amb quins recursos i que poder fàctics al darrere van construir el que hem entès com a relat oficial de la transició, donant també per la reflexió quins d'aquests agents segueixen mantenint avui la capacitat per seguir construint el relat hegemònic de l'actualitat a casa nostra.

Al llarg del llibre veiem com hi ha una sèrie de factor que es repeteixen en el final d'un moviment. Qui creieu que van ser els majors factors desmobilitzadors?

C: Ell parlava un poc del desencís i del que va suposar en aquell període i potser és fonamental entendre que el final del franquisme i l'inici d'una nova etapa era com una finestra oberta a moltíssimes possibilitats. D'alguna forma veure com cauen aquestes possibilitats, com cau aquest futur és un, potser, dels factors fonamentals que van desmobilitzar, perquè és un moment d'esperances obertes i quan cau l'esperança cau la motivació per l'organització.

V: La Transició és un cercle que es tanca molt ràpid i per dalt i que hi ha un moment que s'assumeix amb peculiaritats, com el capítol de l'esquerra armada, on el tancament de la constitució no implica el final d'un moviment sinó la reconversió i l'aparició de nous elements i actors. Sí que és veritat que una vegada s'esgota la finestra d'oportunitat amb el tancament constitucional, la majoria social creu que és el moment de tornar a casa i gaudir allò que han conquerit, encara que no sigui el que originalment haurien pretendre conquerir.

C: Hi ha altres moviments que apareixen en el llibre que potser no estaven centrats només a l'antifranquisme sinó que treballaven moltes altres lluites i causes que quan cau aquesta esperança de gran canvi en l'escenari polític no significa que la lluita d'aquests col·lectius acabi. Per exemple, el moviment LGTBI o els moviments feministes i molts altres sí que continuaran tenint incidència durant els anys 80 i seran fonamentals per anar conquerir aquests drets que amb el tancament constitucional no es van aconseguir.

Quin paper va tenir l’esquerra simbòlica?

V: Aquest és un tema que genera molta controvèrsia i sempre acostumen a posar els mateixos exemples. En certa manera hi ha un mite justificatiu que va dir que el problema fonamental de la Transició va ser que el partit comunista va trair als seus militants però, quan acudim a la documentació interna del partit, es veu que segueix una línia evolutiva pràcticament recta des de quan, el 1956, advoca per una reconciliació nacional, deixant una línia de pensament de com hauria de ser la transició que, en cap cas es plantegés com una ruptura total amb el règim anterior sinó com l'assumpció d'una posició de força per negociar amb el franquisme una eixida consensuada.

En aquest sentit, jo crec que moltes vegades hi ha com una tensió entre quina és la realitat de les renúncies d'una esquerra que s'institucionalitza durant el procés de transició, i quina va ser la incapacitat de l'esquerra no institucionalitzada d'atraure també aquest malestar cap a les seves posicions.

És un tema molt complex, però hem de tenir en compte que moltes vegades la memòria, o allò que s'escriu sobre la transició, s'escriu sobre bases morals, polítiques e ideològiques posteriors a la transició, des de el presentisme, i que sempre hi ha gent que veu la Transició des de un prisma autojustificatiu de la seva biografia.

C: Un altre factor és que nosaltres ara tenim clar que quan va morir Franco hi hauria una Transició a la democràcia i penso que realment és diferent de la percepció amb incertesa que tenien en aquell moment de com anirien succeint els esdeveniments. Per tant, això també va ser un factor determinant de l'actuació de les agents d'aquest procés.

Veieu factors que s’estiguin repetint en bucle des del tardofranquisme i la Transició?

C: Jo penso que sempre que des del present tractem d'avaluar el nostre escenari polític buscant els dimonis de la nostra democràcia sempre acudim a la transició, i és important. No obstant això, s'ha de tenir en compte que hi hagut altres períodes que han pogut tenir una incidència política o de canvi social important des que va acabar la Transició fins a l'actualitat. És a dir, la transició és important revisitar-la però no és específicament la gran culpable dels nostres límits democràtics actuals.

V: Per exemple, en terminis de memòria s'acostumen a atorgar molt a la Transició perquè a la Transició no es van rendir comptes, no es va posar res sobre la lupa... Però no es va fer durant la Transició ni durant els 40 anys després.

C.- Ni tan sols amb majories absolutes del PSOE, quan es podia haver fet amb més seguretat.

V.- En certa manera, la revisió crítica de la Transició ha anat molt vinculada a la revisió crítica del règim del 78. Llavors, quan hi ha una crisi de legitimitat i tothom acudeix al mite fundacional de la transició a obtenir les respostes de per què aquestes coses funcionen mal, realment les troben. Però que l'objectiu de revisitar la transició moltes vegades es fa per comprendre la situació actual i no pas per comprendre com eren les coses en aquell moment.

Conversa Tombar l'estacaQue diferències destacaríeu entre el procés de formació del règim del 78 i un procés de construcció popular?

C: .Precisament el que reivindiquem en el llibre és un poc canviar el prisma o el punt de vista que tenim sobre la transició de la qual sí que tenim grans fites, coneixem personatges, aquella política d'elits, aquells homes amb vestit jaqueta fumant. En el llibre es parla de que hi ha tota una sèrie d'actors importants molt diferenciats de les elits polítiques importants que se'n van agrupar o construir, que van tenir una incidència social important i que van actuar com a actors de tensió democratitzadora en la seva mobilització i en la seva organització política, en l'antifranquisme, en els moviments veïnals, en els moviments feministes, en l'esquerra armada o en molts altres. El que volem posar damunt la taula és que hi havia uns altres actors que també estaven fent política i que també tenien un pes polític important en l'escenari de la transició però que sovint no queden representats en el relat i que no s'estudien. Per tant, partir de la idea de que les elits polítiques van fer la transició és complicat.

Sí, el curiós d'aquest llibre és poder conèixer alguns dels diferents moviments que hi havia.

V: El llibre no busca tant trencar els pilars fonamentals del relat oficial, no es tracta de resignificar els papers dels pactes de Moncloa, sinó, en certa manera, ampliar l'horitzó, integrar nous agents, nous subjectes, nous moviments, que alguna manera van tensar, van enriquir el procés. La transició té com dos moviments: la Transició als despatxos i la transició als carrers. Hi ha un moment desestabilitzador del franquisme on participa tothom on hi ha una pluralitat des del carrer i es fa des de la tensió democràtica, i hi ha un moment constituent d'un nou règim, evidentment previ a la constitució on ja s'estan negociant quina serà la propera realitat I aquí, com en tots procés constitucional que hem conegut fins ara generalment, la representació és jeràrquica i acaba decidint-se en uns pactes de representants amb més o menys legitimitat.

Tenint en compte el que recolliu en el llibre i en perspectiva amb l’actualitat, en quin llocs s’estan quedant els Països Catalans?

C: Jo crec que és una pregunta especialment complicada. Crec que no estic preparada per contestar-la encara. Depèn on es miri i la posició i el lloc geogràfic on s'estigui, potser es veu de forma diferent. Nosaltres que venim de València diguem que és un tema realment complex tractar de parlar de Països Catalans, on para res és un terme hegemònic. És possible que a poc a poc pugui anar agafant pes però més relacionat amb polítiques culturals i lingüístiques que com a terme d'identitat nacional. A la societat valenciana els debats són uns altres, per tant, jo penso que depèn on es miri potser si es mira des del Principat, es pot veure d'una manera més optimista, no ho sé, no conec. Però si es mira des de València, penso que els debats polítics i les preocupacions són uns altres. Tot i que sí que es pot incidir i fer feina en relació a temes culturals, lingüístics, etc. Però podem continuant xerrant hores i hores perquè és un tema complicat.

Durant la recerca us han sortit temes que us hagués agradat tractar?

V: Molts. Per una qüestió de pragmatisme i de possibilisme, hi ha temes que volíem i vam tenir la capacitat d'integrar i molt temes que ens agradaria haver integrat i no vam tindre la possibilitat de fer-ho. Nosaltres creiem que el llibre té mancances. No integra moviment obrer, ni el moviment veïnal pràcticament, ni el moviment ecologista, ni un dels factors fonamentals per entendre la Història del País Valencià com és la Història local, ni el papel del catolicisme popular de base... És a dir, que falten molts ingredients, molts elements, moltes percepcions, que no formen part del relat més estès, però que en aquell moment no vam trobar ni les persones especialistes en això que pogueren vindre al congrés ni tampoc després en certa manera poder-les integrar al llibre.
C.- Veig una altra mancança i és que la participació femenina és limitada entre les autores (n'hi ha una altra autora i jo). Sí que vam tenir problemes per trobar dones que treballen aquests temes per a vindre al congrés perquè just aquells dies se celebrava un congrés d'història de gènere estatal, per tant era molt complicat i d'alguna forma sí que troben una mancança i una limitació. Però també, tot i que no s'integren molts dels temes que ens agradaria que s'integraran, la nostra intenció no era universalista, no volem explicar la totalitat de la Transició ni molt menys. Simplement fer una aportació des de la humilitat perquè som persones joves que tenim poc de recorregut acadèmic i que ens hem llançat a l'aventura i a la divulgació d'un coneixement acadèmic que considerem fonamental per la societat però que està a vegades massa tancat dins de les universitats.

Recomanacions coords. Tombar l'Estaca. 

Recomanacions coords. Tombar l'Estaca.(1)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Después de cuarenta años desde la aprobación de la Constitución, todavía es necesario revisar el relato oficial para incluir las diferentes voces que tomaron parte en el intento de construcción popular de un régimen democrático. En  Tombar l'estaca encontraremos estas voces silenciadas dentro del relato oficial de una Transición vendida como modélica, consensuada y aliena a la tensión y violencia de unos momentos donde se trataba de derivar hacia la democracia un régimen autoritario y fascista como lo fue la dictadura de Franco.
Nosotrxs hemos tenido la ocasión de hablar con los coordinadores de este libro, Carme Bernat Mateu y Vicent Galiana y Cano, editado por Tigre de Papel. Un libro que nos ofrece, como dice en su magnífico prólogo Josep Fontana:

Aportaciones útiles para completar nuestro conocimiento de la naturaleza de unos acontecimientos que han sido mitificados para utilizarlos como legitimación del sistema que seguimos soportando, y que nos tiene que ayudar a entender que la transición no fue la paz, sino sólo un pacto para salir adelante sin pasar cuentas.

 

Cómo os planteasteis el libro? Cómo vais a seleccionar las temas?

Carme Bernat (C): El libro nace de una iniciativa de estudiantes que estábamos en aquel momento haciendo el grado de Historia o el máster de Historia contemporánea y era una manera de tener la posibilidad de incidir en la creación de conocimiento crítico desde la universidad. Por eso, decidimos organizar jornadas, debates y finalmente hicimos un congreso del cual nació el libro. Este congreso decidimos que fuese de temas diversos, relacionados con la Transición, dentro del marco de los Países Catalanes. Con esta idea empezamos a contar con diferentes especialistas que trabajábamos, cada cual desde sus campos, en los temas a tratar. Temas que a menudo quedan fuera de los relatos oficiales y que son recogidos al libro dentro de un mismo hilo conductor: la recuperación de voces que de alguna forma han sido olvidadas.

Estos textos salimos explícitamente en las jornadas?

Vicent Galiana (V): Las jornadas fueron como el punto de origen de las reflexiones que derivaron en los textos. No todas las personas que participaron aparecen al libro, ni toda la gente que aparece al libro participó en las jornadas. Muchas veces el texto es el resultado de presentarlo a las jornadas, discutirlo, debatirlo, reflexionar, mejorarlo y adaptarlo. Es un proceso no unidireccional.

Al libro encontramos la siguiente cita: "la cultura -y con ella, #los medios- supone el espacio donde se disputa la hegemonía (al estilo de Gramsci) de una sociedad más todavía en un momento transicional en el cual se acelera la difusión de conocimiento y se crean valores y símbolos identitarios de los cuales depende la dominación política"
Como veis esto en un momento como el actual? Se puede extrapolar?

V: Es evidente que la batalla por el relato es la batalla por la razón y que revisitar la historia es una manera no solamente de comprender el pasado sino de añadir más herramientas y garantías para conquistar el futuro, es decir, no solamente ganar la hegemonía del pasado sino también de ganar la legitimidad del presente. En cuanto a medios de comunicación, hay un hilo conductor de corporaciones que nacieron o adoptaron la construcción actual de la Transición y que hoy en día son quienes marcan los pilares fundamentales de las cosas que se comunican, cuál es la dirección, el contenido y qué son los conceptos o ideas en disputa. Por eso es fundamental para entender la transición y el relato que se ha creado quién, con qué recursos y que poder fácticos detrás construyeron el que hemos entendido como relato oficial de la transición, dando también por la reflexión qué de estos agentes siguen manteniendo hoy la capacidad para seguir construyendo el relato hegemónico de la actualidad a casa nuestra.

A lo largo del libro vemos como hay una serie de factor que se repiten en el final de un movimiento. Quién creéis que fueron los mayores factores desmovilitzadoers?

C: Él hablaba un poco del chasco y del que supuso en aquel periodo y quizás es fundamental entender que el final del franquismo y el inicio de una nueva etapa era como una ventana abierta a muchísimas posibilidades. De alguna forma ver como caen estas posibilidades, como cae este futuro es uno, quizás, de los factores fundamentales que desmovilizaron, porque es un momento de esperanzas abiertas y cuando cae la esperanza cae la motivación por la organización.

V: La Transición es un círculo que se cierra muy rápido y por arriba y que hay un momento que se asume con peculiaridades, como el capítulo de la izquierda armada, donde el cierre de la constitución no implica el final de un movimiento sino la reconversión y la aparición de nuevos elementos y actores. Sí que es verdad que una vez se agota la ventana de oportunidad con el cierre constitucional, la mayoría social cruz que es el momento de volver a casa y disfrutar aquello que han conquistado, aunque no sea el que originalmente habrían pretender conquistar.

C: Hay otros movimientos que aparecen en el libro que quizás no estaban centrados sólo al antifranquismo sino que trabajaban otras muchas luchas y causas que cuando cae esta esperanza de gran cambio en el escenario político no significa que la lucha de estos colectivos acabe. Por ejemplo, el movimiento LGTBI o los movimientos feministas y otros muchos sí que continuarán teniendo incidencia durante los años 80 y serán fundamentales para ir conquistar estos derechos que con el cierre constitucional no se consiguieron.

Qué papel tuvo la izquierda simbólica?

V: Este es un tema que genera mucha controversia y siempre acostumbran a poner los mismos ejemplos. En cierto modo hay un mito justificativo que dijo que el problema fundamental de la Transición fue que el partido comunista traicionó a sus militantes pero, cuando acudimos a la documentación interna del partido, se ve que sigue una línea evolutiva prácticamente recta desde cuando, el 1956, aboga por una reconciliación nacional, dejando una línea de pensamiento de cómo tendría que ser la transición que, en ningún caso se planteara como una ruptura total con el régimen anterior sino como la asunción de una posición de fuerza para negociar con el franquismo una salida consensuada.

En este sentido, yo creo que muchas veces hay como una tensión entre cuál es la realidad de las renuncias de una izquierda que se institucionaliza durante el proceso de transición, y qué fue la incapacidad de la izquierda no institucionalizada de atraer también este malestar hacia sus posiciones.

Es un tema muy complejo, pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces la memoria, o aquello que se escribe sobre la transición, se escribe sobre bases morales, políticas e ideológicas posteriores a la Transición, desde el presentismo, y que siempre hay gente que ve la Transición desde un prisma autojustificativo de su biografía.

C: Otro factor es que nosotros ahora tenemos claro que cuando murió Franco habría una Transición a la democracia y pienso que realmente es diferente de la percepción con incertidumbre que tenían en aquel momento de cómo irían sucediendo los acontecimientos. Por lo tanto, esto también fue un factor determinante de la actuación de las agentes de este proceso.

Veis factores que se estén repitiendo en bucle desde el tardofranquismo y la Transición?

C: Yo pienso que siempre que desde el presente tratamos de evaluar nuestro escenario político buscando los demonios de nuestra democracia siempre acudimos a la transición, y es importante. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que habido otros periodos que han podido tener una incidencia política o de cambio social importante desde que acabó la transición hasta la actualidad. Es decir, la Transición es importante revisitar-la pero no es específicamente la grande culpable de nuestros límites democráticos actuales.

V: Por ejemplo, en plazos de memoria se acostumbran a otorgar mucho a la transición porque a la Transición no se rindieron cuentas, no se puso nada sobre la lupa... Pero no se hizo durante la Transición ni durante los 40 años después.

C.- Ni siquiera con mayorías absolutas del PSOE, cuando se podía haber hecho con más seguridad.

V.- En cierto modo, la revisión crítica de la Transición ha ido muy vinculada a la revisión crítica del régimen del 78. Entonces, cuando hay una crisis de legitimidad y todo el mundo acude al mito fundacional de la transición a obtener las respuestas de por qué estas cosas funcionan mal, realmente las encuentran. Pero que el objetivo de revisitar la transición muchas veces se hace para comprender la situación actual y no para comprender como eran las cosas en aquel momento.

Que diferencias destacaríais entre el proceso de formación del régimen del 78 y un proceso de construcción popular?

C: .Precisamente el que reivindicamos en el libro es un poco cambiar el prisma o el punto de vista que tenemos sobre la transición de la cual sí que tenemos grandes hitos, conocemos personajes, aquella política de élites, aquellos hombres con traje de chaqueta fumando. En el libro se habla de que hay toda una serie de actores importantes muy diferenciados de las élites políticas importantes que se agruparon o construir, que tuvieron una incidencia social importante y que actuaron como actores de tensión democratizadora en su movilización y en su organización política, en el antifranquismo, en los movimientos vecinales, en los movimientos feministas, en la izquierda armada o en otros muchos. El que queremos poner encima la mesa es que había otros actores que también estaban haciendo política y que también tenían un peso político importando en el escenario de la transición pero que a menudo no quedan representados en el relato y que no se estudian. Por lo tanto, partir de la idea de que las élites políticas hicieron la transición es complicado.

Sí, el curioso de este libro es poder conocer algunos de los diferentes movimientos que había.

V: El libro no busca tanto romper los pilares fundamentales del relato oficial, no se trata de resignificar los papeles de los pactos de Moncloa, sino, en cierto modo, ampliar el horizonte, integrar nuevos agentes, nuevos sujetos, nuevos movimientos, que alguna manera van tensar, enriquecieron el proceso. La transición tiene como dos movimientos: la Transición a los despachos y la transición en las calles. Hay un momento desestabiltzador del franquismo donde participa todo el mundo donde hay una pluralidad desde la calle y se hace desde la tensión democrática, y hay un momento constituyente de un nuevo régimen, evidentemente previo a la constitución donde ya se están negociando qué será la próxima realidad Y aquí, como en todos proceso constitucional que hemos conocido hasta ahora generalmente, la representación es jerárquica y acaba decidiéndose en unos pactos de representantes con más o menos legitimidad.

Teniendo en cuenta el que recogéis en el libro y en perspectiva con la actualidad, en qué lugares se están quedando los Països Catalans?

C: Yo creo que es una pregunta especialmente complicada. Creo que no estoy preparada para contestarla todavía. Depende donde se mire y la posición y el lugar geográfico donde se esté, quizás se ve de forma diferente. Nosotros que venimos de Valencia digamos que es un tema realmente complejo tratar de hablar de Países Catalanes, donde para nada es un término hegemónico. Es posible que despacio pueda ir cogiendo pes pero más relacionado con políticas culturales y lingüísticas que como término de identidad nacional. A la sociedad valenciana los debates son otros, por lo tanto, yo pienso que depende donde se mire quizás si se mira desde el Principado, se puede ver de una manera más optimista, no lo sé, no conozco. Pero si se mira desde Valencia, pienso que los debates políticos y las preocupaciones son otros. A pesar de que sí que se puede incidir y hacer trabajo en relación a temas culturales, lingüísticos, etc. Pero podemos continuando charlando horas y horas porque es un tema complicado.

Durante la investigación os han salido temas que os hubiera gustado tratar?

V: Muchos. Por una cuestión de pragmatismo y de posibilismo, hay temas que queríamos y tuvimos la capacidad de integrar y mucho temas que nos gustaría haber integrado y no tuvimos la posibilidad de hacerlo. Nosotros creemos que el libro tiene carencias. No integra movimiento obrero, ni el movimiento vecinal prácticamente, ni el movimiento ecologista, ni uno de los factores fundamentales para entender la Historia del País Valenciano cómo es la Historia local, ni el papel del catolicismo popular de base... Es decir, que faltan muchos ingredientes, muchos elementos, muchas percepciones, que no forman parte del relato más extendido, pero que en aquel momento no encontramos ni las personas especialistas en esto que pudieran venir al congreso ni tampoco después en cierto modo poderlas integrar al libro.
C.- Veo otra carencia y es que la participación femenina es limitada entre las autoras (hay otra autora y yo). Sí que tuvimos problemas para encontrar mujeres que trabajan estos temas para venir al congreso porque justo aquellos días se celebraba un congreso de historia de género estatal, por lo tanto era muy complicado y de alguna forma sí que encuentran una carencia y una limitación. Pero también, a pesar de que no se integran muchos de los temas que nos gustaría que se integrarán, nuestra intención no era universalista, no queremos explicar la totalidad de la Transición ni mucho menos. Simplemente hacer una aportación desde la humildad porque somos personas jóvenes que tenemos poco de recorrido académico y que nos hemos lanzado a la aventura y a la divulgación de un conocimiento académico que consideramos fundamental por la sociedad pero que está a veces demasiado cerrado dentro de las universidades.

Aquí comienza tu camino a la jungla. Inscríbete a nuestra newsletter.
Please wait
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.
Las cookies facilitan la prestación de nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, usted acepta que utilizamos cookies.
Más información De acuerdo